|   print

[  ]
 
Berg Jeths A van den , Stokx LJ , Vos JS , Kommer GJ , Ribbens MC , Ende MC van den

127 p in Dutch   1999

Toon Nederlands

English Abstract
The annual costs of pharmaceutical aid went up by 6% in the Netherlands in the period 1989-1997, while in 1998 costs increased by more than 10%. The factors influencing costs of pharmaceutical aid were investigated in this preliminary study. In general a great number of determinants of volume and drug prices were identified in the literature. These determinants were analysed for three groups of drugs. The yearly influence of growing and greying of the population was determined at 1.5% for cholesterol-lowering drugs, and at 1.0% for both antidepressant drugs and drugs for asthma/COPD, while total yearly increases in volume were 37.4, 18.5 and 4.9% respectively. The influence of other determinants on volume could not be quantified. The determinants of drug prices are highly influenced by specific policy measures in the Netherlands. The results of this study provided evidence to support the need to extend and improve the registration of costs, volumes and prices of drugs. Several recommendations are made in this respect.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De jaarlijkse kostenstijging van farmaceutische hulp bedroeg in Nederland 6% in de periode 1989-1997, maar in 1998 ruim 10%. In deze voorstudie werd onderzocht welke factoren van invloed zijn op de kosten van geneesmiddelen. Via de literatuur werd een groot aantal determinanten van volume- en prijsontwikkelingen van geneesmiddelen geidentificeerd. Deze determinanten zijn vervolgens geanalyseerd voor drie groepen geneesmiddelen. De jaarlijkse invloed van groei en vergrijzing van de bevolking op het volume bedroeg 1,5% voor cholesterolverlagende middelen en 1,0% voor antidepressiva en middelen bij astma/COPD. De totale jaarlijkse volumestijging bedroeg respectievelijk 37,4, 18,5 en 4,9%. De invloed van de overige determinanten op de volumetoename kon alleen in kwalitatieve termen worden aangegeven. De geneesmiddelenprijzen worden sterk be6nvloed door beleidsmaatregelen. De resultaten van deze studie laten zien dat het noodzakelijk is om de registratie van kosten, volumes en prijzen van geneesmiddelen te verbeteren. Hiervoor zijn diverse aanbevelingen gedaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-11-05 )