|   print

Proefkoppeling van registratiesystemen ten behoeve van longitudinale zorgprofielen van zorggebruik: Koppeling van huisarts- en ziekenhuisgegevens
[ Pilot study on linking registrations for the construction of longitudinal care profiles: Linkage of GP and hospital records ]
 
Struijs JN, Baan CA, Westert GP

50 p in Dutch   2001

RIVM rapport 280751001
download pdf (354Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of a pilot study designed to link data on referrals by general practitioners (GPs) with data on hospital utilisation in the Netherlands. Research questions are: What are the possibilities and the problems of linking data on GP referrals with data on hospital admissions?, and How useful are the created linkages for the development of longitudinal care profiles? The linkage was carried out for a selection of patients with referrals by general practitioners (GPs) with the diagnosis: diabetes mellitus, asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease and coronary hart disease. Recommendations from an earlier study by Delnoij et al. have been incorporated in the present study. They include adding the patient's postal code, and distinguishing different search periods in the registrations. The data of the registrations have been linked using the date of birth, gender and four-digit postal code of the patients. 78% of all patients could be linked to a hospital admission, an out-patient treatment or an out-patient visit. After validation of these linkages there were still 63% of the patients left. 59% (n= 2.434) of the linkages were out-patient visits, 33% (n= 1.348) were hospital admission, and 8% (n= 326) were out-patient treatments. Our pilot study shows that it is possible to link data on referrals by GPs with data on hospital utilisation and that this linkage is useful for the development of longitudinal care profiles.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt de haalbaarheid van het construeren van longitudinale zorgprofielen door middel van een koppeling van bestaande registratiesystemen (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH), de Landelijk Medische Registratie (LMR) en de Landelijke Ambulante Zorg Registratie (LAZR)) onderzocht. Aanbevelingen van eerder uitgevoerde pilot-koppeling door Delnoij e.a. zijn in het huidige onderzoek meegenomen. De koppeling is uitgevoerd voor een selectie van huisartspatienten die verwezen zijn voor Diabetes Mellitus, Astma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease en coronaire hartziekten. Voor 63% van de patienten kon een of meerdere inhoudelijk terechte koppelingen van huisartsgegevens aan ziekenhuisgegevens worden gerealiseerd. 8% (n= 326) heeft betrekking op een dagbehandeling, 33% (n=1.348) op een poliklinisch consult en 59% (n=2.434) op een klinische opname. Deze koppeling laat zien dat het technisch mogelijk is om longitudinale zorgprofielen te construeren op basis van secundaire data, indien gekoppeld kan worden met de variabelen geboortedatum, geslacht en 4-cijferige postcode van de patient. Aangezien de koppeling geen tot de persoon herleidbare gegevens bevat en als zodanig niet onder de Wet Persoonsregistratie valt, is dit koppelingsproject wettelijk toegestaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL
( 2002-01-18 )