|   print

Collaborative study with reference materials containing Clostridium perfringens (strain D10) for water microbiology
[ Een ringonderzoek met referentiematerialen die Clostridium perfringens (stam D10) bevatten voor watermicrobiologie ]
 
Manavakis M, van Dommelen JA, Mooijman KA, Havelaar AH

73 p in English   1995

RIVM Rapport 281008006

Toon Nederlands

English Abstract
In December 1993 an international collaborative study for water microbiology was organized to test the newly developed reference material containing Clostridium perfringens (strain D10). Twenty-four European laboratories participated in this collaborative study. Each laboratory tested 8 capsules. Each capsule was reconstituted according to a standardized procedure and analysed in duplicate by means of membrane filtration, using two culture methods. One method was standardized for all laboratories (MF-REF method), the other method was chosen by the participating laboratory (MF-OWN method). Optionally the laboratories could carry out an additional own method. The most important objectives of the collaborative studies were: 1) Evaluation of the suitability of the reference material containing Clostridium perfringens for the enumeration of sulphite-reducing anaerobes (clostridia) as described in standard methods for water microbiology used in EU countries. 2) Identification of reasons for deviating results in individual laboratories. The pH value of the MF-REF medium (tryptose sulphite agar) used by several laboratories did not meet the ISO 6461/2 requirement of 7.6 +- 0.1. However these deviations in pH (6.53 up to 8.08) seemed to have no effect on the growth of Clostridium perfringens. Virtually all participating laboratories had problems with membrane filtration of the reconstituted capsule solutions. It is not clear what caused these filtration problems. Despite these filtration problems the counts of the Clostridium perfringens reference materials obtained with the MF-REF method and MF-OWN method was very simular. Most of the laboratories found no significant difference between the two methods. The range of counts found by the different laboratories was quite small for both the MF-REF and MF-OWN method. The values found for the repeatability (r) and reproducibility (R) (1.407 and 1.522 for the MF-REF ; 1.530 and 1.574 for the MF-OWN respectively) were close to the theoretical optimum, thus confirming both good performance by the laboratories in this collaborative study and good quality of the reference material . The stability of the reference material was very good, due to the use of spores in this material. No significant decrease in contamination level was observed during 8 months storage at -20 degrees or 4 weeks at 30 degrees. A decrease in contamination level was only observed during 4 weeks storage at 37 degrees. It can be concluded that the Clostridium perfringens reference material showed good stability and gave good, reproducible results. After resolving the membrane filtration problems, this reference material will be suitable for certification.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In december 1993 werd een internationaal ringonderzoek voor watermicrobiologische laboratoria georganiseerd om een nieuw ontwikkeld referentiemateriaal met Clostridium perfringens (stam D10) uit te testen. Aan dit ringonderzoek namen 24 Europese laboratoria deel. Elk laboratorium testte 8 capsules. Elke capsule werd opgelost volgens een voorgeschreven methode en in duplo geanalyseerd met de membraanfiltratie techniek, waarbij twee kweekmethoden gebruikt werden. Een methode werd standaard door alle laboratoria uitgevoerd (MF-REF methode), de andere methode werd uitgekozen door het deelnemend laboratorium (MF-OWN methode). De laboratoria konden naar keuze een eigen extra methode toepassen. De belangrijkste doelstellingen van het ringondezoek waren: 1) Evaluatie van de geschiktheid van het Clostridum perfringens referentiemateriaal voor de bepaling van sulfiet reducerende anaeroben (clostridia) volgens standaardmethoden voor watermicrobiologie die in de EU landen gebruikt worden. 2) Identificatie van de redenen voor verschillen in individuele laboratoria. Verschillende laboratoria vonden een Ph waarde voor het MF-REF medium (tryptosesulfiet agar) die niet voldeed aan de ISO 6461/2 eis van 7.6 +- 0.1. Deze Ph. afwijkingen (6.53-8.08) lijken echter geen effect te hebben op de groei van Clostridium perfringens. Vrijwel alle deelnemende laboratoria ondervonden problemen tijdens de membraanfiltratie van de capsule oplossingen. Het is niet duidelijk waardoor deze filtratieproblemen worden veroorzaakt. Ondanks de filtratieproblemen kwam het aantal kolonies gevonden met de MF-REF methode en de MF-OWN methode sterk overeen. Er werd bij de meeste laboratoria geen significant verschil aangetoond tussen de beide methoden. Zowel voor de MF-REF methode als de MF-OWN methode vonden de deelnemende laboratoria onderling overeenkomende tellingen. De gevonden waarden voor de herhaalbaarheid (r) en de reproduceerbaarheid (R) (1.407 respectievelijk 1.522 voor MF-REF, 1.530 respectievelijk 1.574 voor MF-OWN) benaderden de theoretisch optimale waarde. Dit toont aan dat de laboratoria in dit ringonderzoek goed presteerden en dat het referentiemateriaal van goede kwaliteit is. Door het gebruik van sporen was de stabiliteit van het referentiemateriaal goed. Gedurende een opslag van 8 maanden bij -20 graden of van 4 weken bij 30 graden werd geen significante daling van het besmettingsniveau aangetoond. Na 4 weken opslag werd alleen bij 37 graden een afname van het besmettingsniveau waargenomen. Geconcludeerd kan worden dat het Clostridium perfringens referentiemateriaal een goede stabiliteit heeft en goed reproduceerbare resultaten geeft. Na het oplossen van de membraanfiltratie problemen zou dit referentiemateriaal in aanmerking kunnen komen voor certificering.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-01-31 )