|   print

Screening of bacterial strains for use in the preparation of microbiological reference materials
[ Screening van bacteriestammen ten behoeve van bereiding microbiologische referentiematerialen ]
 
in 't Veld PH, Mooijman KA

24 p in English   1995

RIVM Rapport 281008011

Toon Nederlands

English Abstract
Various strains of Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus were evaluated for their: 1. growth properties on selective media ; 2. biochemical identification tests ; 3. resistence against drying onto silica gel. These tests were carried out as a screening method for the selection of strains for use in the production of microbiological reference materials. Only the C. perfringens D 10 strains gave satisfactory sporulation results. In general only small differences between the growth properties of all strains tested could be detected. Major differences between the E. coli strains, but not for the P. aeruginosa strains, were observed in their drying resistence. The best resistance for the S. aureus strains was obtained after culturing in Salt Meat broth.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Verschillende stammen van Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus werden beoordeeld op hun: 1. groei-eigenschappen op selectieve media voor telling en detectie ; 2. biochemische identificatietesten ; 3. resistentie tegen drogen op silicagel en opslag bij 22 graden C. Deze testen werden uitgevoerd als een screenings methode voor de selectie van stammen die gebruikt kunnen worden voor de produktie van referentiematerialen (RM). Sporulatie van de C. perfringens stammen bleek cruciaal, alleen de D10 stam gaf een acceptabele sporulatie te zien. Aangezien deze stam reeds gebruikt wordt voor de produktie van RM, werden geen droogexperimenten uitgevoerd. Belangrijke verschillen tussen de E. coli stammen konden alleen maar worden gevonden in hun resistentie tegen drogen. Hier bleek dat de WR1 stam, die reeds gebruikt wordt voor de produktie van RM, de beste resultaten geeft. Verschillen in groei-eigenschappen tussen de stammen op de selectieve media waren minimaal. Hetzelfde gold voor de P. aeruginosa en de S. aureus stammen. Daarnaast werden bij de P. aeruginosa stammen weinig verschillen gevonden in hun resistentie tegen drogen. Bij de S. aureus stammen werden grote verschillen gevonden in droogte resistentie afhankelijk van het gebruikte kweek medium. Kweken in Salt Meat broth gaf beduidend betere resistentie tegen drogen dan Brain Heart Infusion broth. De verschillen tussen de S. aureus stammen (gekweekt in hetzelfde medium) waren echter verwaarloosbaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-12-31 )