|   print

Koppeling van anonieme huisartsgegevens aan ziekenhuisregistraties
[ Linking data on referrals by general practitioners with data on hospital utilisation ]
 
Struijs JN, Baan CA, Slobbe LCJ, Droomers M, Westert GP

48 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 282701006
download pdf (249Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report focuses on the health care utilisation of chronically ill people by linking data on referrals by general practitioners (GPs) with data on health care utilisation in the Netherlands. The GP data were obtained from the Second Dutch National survey of General Practice, carried out by the National Institute of Health Services Research (Nivel) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Data on hospital utilisation were derived from the National Medical Register (LMR) and the National Register of ambulatory care (LAZR). Prismant maintains both databases. The linkage was carried out for a selection of patients with a referral by their GP and with one of the following chronic diseases: diabetes mellitus, coronary heart disease, stroke, hypertension, arthrosis, chronic low back pain, chronic hip and knee complains, chronic neck and shoulder complains, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma. In the absence of a unique identifier in the Netherlands, the record linking was carried out using the combination of date of birth, gender and four-digit postal code of the patients. Of all patients referred by their GP to a medical specialist 87% could be linked to a hospital admission, an outpatient treatment or an outpatient visit. This report presents the multidisciplinary health care utilisation of chronically ill patients. We investigated also to what extent the diagnosis of the GP matches the diagnosis at discharge from the hospital. For the greater part, the diagnosis matches to the hospital diagnosis. For patients with arthrosis and hip and knee complains the diagnosis of the GP matches in 60% of the cases with the diagnosis at discharge from the hospital. In addition to that, we also studied the follow-up by GPs for patients with a hospital admission. GPs have contact with 47% of the chronically ill patients within a week after hospital discharge.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Doel van dit project is om door middel van het koppelen van bestaande registraties inzicht te krijgen in het transmuraal zorggebruik van chronisch zieken in verschillende zorgsectoren (huisartsen- en ziekenhuiszorg). Op deze manier wordt getracht meer inzicht te verschaffen in de afstemming en samenhang van de verschillende schakels in de (keten)zorg van chronisch zieken. Dit rapport beschrijft een geanonimiseerde koppeling van huisartsgegevens aan landelijke ziekenhuisregistraties. De koppeling is uitgevoerd voor een aantal chronische ziekten: diabetes mellitus, artrose, lage rugklachten, nek- en schouderklachten, heup- en knieklachten, coronaire hartziekten, beroerte (inclusief TIA), hypertensie, astma en long emfyseem. De koppeling is uitgevoerd op basis van de volgende koppelsleutel: geboortedatum, 4-cijferige postcode en geslacht van de patient. In de koppeling kan 87% van de patienten, die door de huisarts is doorverwezen naar de tweede lijn, gekoppeld worden aan de ziekenhuisregistraties. Dit rapport beschrijft het gebruik van huisartsen- en ziekenhuiszorg van chronisch zieken. Men zou verwachten dat de diagnose waarmee de patient door de huisarts is doorverwezen naar het ziekenhuis gelijk is aan de diagnose die wordt geregistreerd in het ziekenhuis bij ontslag. Bij het grootste deel van de patienten is dit het geval, maar de overeenstemming is niet 100%. Bijvoorbeeld voor artrose en voor heup- en knieklachten is het overeenstemmingspercentage ruim 60%. Na ontslag uit het ziekenhuis heeft ongeveer de helft (47%) binnen een week contact met de huisarts.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-01-17 )