|   print

[  ]
 
Wernars K

34 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the results of a literature study on various aspects which are of importance for the risk assessment of the deliberate introduction of genetically modified microorganisms in the environment, especially in the soil. These aspects concern, 1) the effects of large-scale, agricultural use of Rhizobia over the last decades, 2) the role of natural transformation as a mechanism for the transfer and proliferation of genetic material in the environment and 3) an overview of methods for detection and identification of microorganisms in the environment and the determination of the microbial diversity in a population, focussing on DNA/RNA-based methods.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze literatuurstudie gaat in op verschillende aspecten die van belang zijn bij de beoordeling van effecten die kunnen optreden als gevolg van de introductie van genetisch gemodificeerde micro-organismen (ggm's) in het milieu, met name in de bodem. Omdat er momenteel nog geen voorbeelden zijn van langdurige en grootschalige milieu-introductie van ggm's is het landbouwkundige gebruik van (niet-gemodificeerde) Rhizobium- en Bradyrhizobium-bacterien als voorbeeld genomen voor de effecten die kunnen optreden ten aanzien van eventuele verschuivingen in de biodiversiteit van de bodem. Wanneer ggm's worden geintroduceerd in het milieu kan, via verschillende routes, het DNA terecht komen in andere daar aanwezige micro-organismen en zich zo buiten het oorspronkelijke ggm verspreiden. Op een van deze verspreidingsroutes, nl. via natuurlijke transformatie, wordt hier ingegaan. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van verschillende methoden voor de detectie en identificatie van ggm's in milieumonsters en de bepaling van de microbiele diversiteit binnen een populatie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden die de moderne moleculair-biologische technieken bieden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-05-31 )