|   print

[  ]
 
Voogt N , Veld PH in 't , Notermans SHW , Henken AM

59 p in Dutch   1996

download pdf (1576Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A bacteriological collaborative study in which the National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella participated was organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The study aimed to compare the results of the proposed European reference method (ISO 6579 method) and routine methods for the detection of Salmonella among and within the participating laboratories. Because of incorrect examination of the test samples the results of three laboratories could not be evaluated. One laboratory found significantly less positive results in comparison with other laboratories using the reference method. These three laboratories carried out the study again. In this additional study the deviating results were not found between and within these laboratories. No significant difference was found between the routine (performed by eight laboratories) and the reference method for the individual laboratories.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft een bacteriologisch ringonderzoek georganiseerd waaraan alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella deelnamen. Doel van het ringonderzoek was om de resultaten te vergelijken van de voorgestelde referentiemethode voor de detectie van Salmonella (ISO 6579 methode) tussen en binnen de laboratoria en om de resultaten van de referentie en eigen methode binnen een laboratorium te vergelijken. De resultaten van 3 deelnemers werden niet gebruikt voor de statistische analyse vanwege gemaakte fouten. Bij het uitvoeren van de referentiemethode vond een laboratorium in vergelijking met de andere laboratoria significant meer capsules negatief. Acht laboratoria voerden hun eigen methode uit, waarbij geen significant verschil gevonden werd tussen de eigen en referentiemethode. Drie laboratoria met afwijkende resultaten voerden de studie nogmaals uit. In deze aanvullende studie werden geen afwijkende resultaten meer gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-07-31 )