|   print

[  ]
 
Voogt N , Henken AM (editors)

56 p in Dutch   1996

download pdf (2211Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Organised by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. Various topics were discussed, such as organisational aspects of collaborative studies within member states, coordination of activities of the CRL and specific needs for training. Research methods were evaluated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella. Verscheidene onderwerpen werden besproken als de organisatorische aspecten van ringonderzoek binnen de lidstaten, de coordinatie van CRL-activiteiten en de mogelijk bestaande trainingsbehoeften. Ook onderzoekmethoden werden ge-evalueerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-10-31 )