|   print

[  ]
 
Raes M , Voogt N , Veld PH in 't , Nagelkerke N , Henken AM

56 p in Dutch   1998

download pdf (1967Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A third bacteriological collaborative study was organized by the Community Reference Laboratory for Salmonella. All National Reference Laboratories for Salmonella (NRL) participated. The main objective of this study was to evaluate the results of the detection of different contamination levels (10 and 100 cfp/capsule) of Salmonella Enteritidis and S. Typhimurium in the presence of competitive micro-organisms among and within the NRLs. As method an adapted ISO 6579 (proposed reference method) and, optionally, the laboratory's own routine method for the detection of Salmonella in chicken faeces was used. Significant differences were found between and within the laboratories. None of the laboratories succeeded to isolate Salmonella from all capsules containing 10 colony forming particles. The number of positives found strongly differed between laboratories.With semi-solid media significantly more samples were found positive for Salmonella, especially for the samples containing S. Enteritidis compared to the reference method.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft een derde bacteriologisch ringonderzoek georganiseerd waaraan alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella deelnamen. Doel van het ringonderzoek was het vergelijken van de resultaten (tussen en binnen de verschillende laboratoria) van de isolatie van Salmonella Enteritidis en S. Typhimurium uit capsules met verschillende besmettingsniveaus (10 en 100 kve) in aanwezigheid van begeleidende flora. De gebruikte methode was de aangepaste ISO 6579 (referentie methode) en eventueel de methode die routinematig door een laboratorium werd gebruikt om Salmonella uit kippen faeces te isoleren. Er werden significante verschillen gevonden tussen en binnen de verschillende laboratoria. Geen van de laboratoria is erin geslaagd om Salmonella uit alle capsules te isoleren die 10 kolonie vormende eenheden bevatten. Het aantal positieven varieerde sterk van lab tot lab. Met semi-solid media werden significant meer positieve resultaten verkregen, in het bijzonder voor de capsules die Salmonella Enteritidis bevatten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-12-14 )