|   print

[  ]
 
Raes M , Henken AM

75 p in Dutch   2000

download pdf (613Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
At 18 and 19 September 2000 a workshop was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella) in Bilthoven, the Netherlands. All National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the EU Member States and Norway participated (in total 38 participants). The programme of the workshop was divided according to different subjects. First the new draft zoonoses directive was discussed. Subsequently an evaluation was held on the bacteriological collaborative study and activities on bacteriological detection in the Member States. Furthermore the set-up and results of collaborative typing studies and immunological methods were discussed. The background and meaning of (measurements of) antibiotic resistance were presented by a guest speaker.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op 18 en 19 september 2000 is door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella) een workshop georganiseerd in Bilthoven, Nederland. Alle Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) van de EU lidstaten en Noorwegen waren vertegenwoordigd. In totaal waren er 38 deelnemers. Het programma van de workshop bestond uit verschillende delen. Het eerste deel bestond uit de bespreking van de nieuwe draft van de zoonose richtlijn. Daarna vond een evaluatie plaats van het bacteriologische ringonderzoek en de bacteriologische detectie in de verschillende lidstaten. Verder werd gesproken over de opzet en resultaten van typeringsringonderzoeken en immunologische methoden. De achtergrond en betekenis van (metingen van) antibioticum resistentie werd als speciaal onderwerp door een gastspreker toegelicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-01-29 )