|   print

[  ]
 
Raes M, Henken AM (eds)

195 p in Dutch   2001

download pdf (7400Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
At 11 en 12 June 2001 a workshop was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella) in Bilthoven, The Netherlands. All National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs Salmonella) of the EU Member States, with the exception of the Irish NRL-Salmonella, were represented. In total there were 37 participants. The workshop programme allowed discussion on different subjects, starting with the new draft zoonoses directive. Subsequently an evaluation was held on the bacteriological collaborative study and activities on bacteriological detection in the Member States. The setup and results of collaborative typing studies and immunological methods were also discussed. As an additional subject several speakers gave presentations on the background and significance of quantitative methods.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op 11 en 12 juni 2001 is door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella) een workshop georganiseerd in Bilthoven, Nederland. Alle Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) van de EU lidstaten, met uitzondering van die van Ierland, waren vertegenwoordigd. In totaal waren er 37 deelnemers. Het programma van de workshop bestond uit verschillende delen. Het eerste deel bestond uit de bespreking van de nieuwe draft van de zoonose richtlijn. Daarna vond een evaluatie plaats van het bacteriologische ringonderzoek en de bacteriologische detectie in de verschillende lidstaten. Verder werd gesproken over de opzet en resultaten van typeringsringonderzoeken. De achtergrond en betekenis van kwantitatieve methoden werd als speciaal onderwerp door diverse sprekers toegelicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-06-13 )