|   print

The dose-response relation in human volunteers for gastro-intestinal pathogens
[ De dosis-responsrelatie voor verwekkers van gastro-enteritis bij humane vrijwilligers ]
 
Teunis PFM, van der Heijden OG, van der Giessen JWB, Havelaar AH

97 p in English   1996

RIVM Rapport 284550002
download pdf (3241Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Published data on infection of human hosts with various protozoa, bacteria, and viruses causing gastro-enteritis are used to establish a quantitative relationship between ingested dose and the risk of infection. For all data sets analysed, this relationship is determined by fitting either an exponential curve or a beta-poisson curve. These relationships can e.g. be applied to assess the risk of infection associated with drinking water or consumption of food contaminated with a low dose of an infectious pathogen.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gepubliceerde gegevens omtrent infectie van humane proefpersonen met pathogene micro-organismen die gastro-enteritis veroorzaken (protozoa, bacterien en virussen), worden gebruikt om een kwantitatieve relatie vast te stellen tussen de ingenomen dosis en het risico op infectie. Voor alle bestudeerde datasets wordt deze relatie bepaald door het fitten van een exponentiele curve dan wel een beta-poisson curve. Deze relaties kunnen b.v. worden toegepast bij het vaststellen van het risico op infectie bij inname van drinkwater of voedsel dat is verontreinigd met een kleine hoeveelheid van een infectieus pathogeen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-04-30 )