|   print

Cryptosporidium in drinking water: Evaluation of the ILSI quantitative risk assessment framework
[ Cryptosporidium in drinkwater: evaluatie van het ILSI quantitative risk assessment raamwerk ]
 
Teunis PFM, Havelaar AH

100 p in English   1999

RIVM Rapport 28455006
download pdf (8149Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes quantitative risk assessment for the pathogenic protozoan parasite Cryptosporidium parvum in drinking water, for an urban population drinking tap water produced by conventional treatment of surface water. Emphasis is on quantitative description of varation and uncertainty in contributing factors: raw water concentration, efficiency of detection procedures, effects of successive treatment stages, human consumption, and infectivity. The health impact is translated into DALYs, an integrated effect measure on the population level that is well suited for risk comparision or risk balancing. The aim of this study was to test the ILSI-RSI framework for microbial risk assessment, a guidance document designed by a working group coordinated by the ILSI Risk Science Institute. In an extended discussion, the usefulness of the framework for this exercise is discussed, and it is comparised to similar documents.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt kwantitatieve risicoschatting voor Cryptosporidium parvum in drinkwater beschreven, voor inwoners van een stad met kraanwater dat is bereid door middel van conventionele behandeling van oppervlaktewater. De nadruk ligt op het geven van een kwantitatieve beschrijving van variatie en onzekerheid in de factoren die bijdragen tot het gezondheidsrisico: de concentratie in ruw (onbehandeld) water, het rendement van detectiemethodes, het effect van opeenvolgende zuiveringsstappen, menselijke consumptie en infectiviteit van het pathogene organisme. Gezondheidseffecten worden uitgedrukt in DALYs, een integrale gezondheidsmaat op populatieniveau die geschikt is voor risicovergelijking of risico-afweging. Doel van deze studie was het testen van het ILSI-RSI raamwerk voor microbiologische risicoschatting, een leidraad ontworpen door een werkgroep onder auspicien van het ILSI Risk Science Institute. In een uitgebreide discussie wordt aandacht besteed aan de bruikbaarheid van dit raamwerk voor de onderhavige exercitie, en wordt het raamwerk vergeleken met gelijksoortige publicaties.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-08-30 )