|   print

Detection and enumeration of F-specific bacteriophages
[ Detectie en enumeratie van F-specifieke bacteriofagen ]
 
Mooijman KA, Bahar M, Havelaar AH

36 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 285690004

Toon Nederlands

English Abstract
During the EU-project 'Bacteriophages in bathing waters' (January 1996 - June 1999) research was carried out to optimise the method for detection and enumeration of F-specific (RNA) phages in water. It was evaluated whether further optimisation would be possible/needed for the procedure as described in ISO 10705-1 (Anonymous, 1995). The work mainly focused on optimisation of the different steps for culturing the host strain WG49 Salmonella typhimurium. It was concluded that all steps described in ISO 10705-1 are necessary and, if followed carefully, using a culture of host strain WG49 Salmonella typhimurium of good quality, reliable results could be obtained for the enumeration of F-specific (RNA) phages.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tijdens het EU-project 'Bacteriofagen in zwemwater' (januari 1996 - juni 1999) werd onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de optimalisatie van de methode voor de detectie en enumeratie van F-specifieke (RNA) fagen in water. Er werd gekeken of verdere optimalisatie van de procedure zoals beschreven in ISO 10705-1 (Anonymous, 1995) mogelijk en/of nodig was. Het onderzoek was vooral gericht op de optimalisatie van de verschillende stappen bij het kweken van gastheer WG49 Salmonella typhimurium. Geconcludeerd werd dat alle stappen zoals beschreven in ISO 10705-1 nodig zijn en mits zorgvuldig gevolgd, gebruik makend van een cultuur van gastheer WG49 Salmonella typhimurium van goede kwaliteit, betrouwbare resultaten verkregen konden worden voor de enumeratie van F-specifieke (RNA) fagen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-02-28 )