|   print

NRL Salmonella ringonderzoek II: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora
[ NRL Salmonella collaborative study II: bacteriological detection of Salmonella in the presence of competitive micro-organisms ]
 
Voogt N, in 't Veld PH, Nagelkerke N, van de Giessen AW

45 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 285859008
download pdf (964Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In April 1998, a bacteriological collaborative study was organized by the Dutch National Reference Laboratory (NRL) for Salmonella among 23 laboratories participating in the Dutch national programme for control of Salmonella in the poultry sector. The main objective of this study was to test the capacity of various laboratories in the Netherlands to detect Salmonella in the presence of competetive micro-organisms. Reference capsules containing sublethally injured Salmonella typhimurium had to be tested for the presence of Salmonella with and without the addition of chicken faeces. The laboratories applied the method predescribed by the PVE and sometimes their own methods to detect Salmonella in chicken faeces. Fifteen of the 23 participating laboratories isolated Salmonella from all 28 positive capsules tested in combination with faeces. The use of semi-solid media, especially MSRV and DIASALM, yielded significantly more positive isolations compared to Rappaport-Vassiliadis as selective enrichment medium.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In april 1998 werd een bacteriologisch ringonderzoek voor de detectie van Salmonella in aanwezigheid van stoorflora georganiseerd door het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella (RIVM, Bilthoven). Aan het ringonderzoek werd deelgenomen door 23 laboratoria in het kader van het Plan van Aanpak ter bestrijding van Salmonella (en Campylobacter) in de pluimveevleessector van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). Het belangrijkste doel van dit ringonderzoek was te testen of de deelnemende laboratoria in staat zijn om Salmonella te detecteren in aanwezigheid van stoorflora. Referentiematerialen met Salmonella Typhimurium moesten met en zonder toevoeging van kippenfaeces onderzocht worden op de aanwezigheid van Salmonella. De deelnemende laboratoria voerden het ringonderzoek uit volgens de methode voorgeschreven door het PVE en in bepaalde gevallen met andere gangbare methodes voor de detectie van Salmonella in pluimveemonsters. Vijftien van de 23 laboratoria isoleerden Salmonella uit de 28 capsules getest in combinatie met kippenfaeces. De gebruikte semi-solid media, MSRV en DIASALM, scoorden significant beter in vergelijking met RV als selectief ophopingsmedium

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-02-02 )