|   print

[  ]
 
Voogt N , Veld PH in 't , Nagelkerke N , Giessen AW van der

60 p in Dutch   1999

Toon Nederlands

English Abstract
A bacteriological collaborative study was organised in October 1998 for 21 laboratories participating in the Dutch national programme for control of Salmonella in the poultry sector by the Dutch National Reference Laboratory (NRL) for Salmonella. The main objective of this study was to test the capacity of these laboratories to detect Salmonella in the presence of competitive micro-organisms. Reference capsules containing sublethally injured Salmonella typhimurium had to be tested for the presence of Salmonella with and without the addition of chicken faeces. The laboratories were allowed to use the method they usually apply to detect Salmonella in chicken faeces. As a result of previous collaborative studies four laboratories had to test 50 capsules and 17 laboratories had to test 15 capsules. Two of the four laboratories testing 50 capsules isolated Salmonella from all positive samples. Sixteen of the 17 laboratories testing 15 capsules identified all samples containing Salmonella as being positive.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In oktober 1998 werd het derde bacteriologisch ringonderzoek voor de detectie van Salmonella in aanwezigheid van stoorflora georganiseerd door het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella (RIVM, Bilthoven). Aan het ringonderzoek werd deelgenomen door 21 laboratoria in het kader van het Plan van aanpak Salmonella en Campylobacter. Het belangrijkste doel van dit ringonderzoek was te testen of de deelnemende laboratoria in staat zijn om Salmonella te detecteren in aanwezigheid van stoorflora. Daarvoor werden referentiematerialen met Salmonella gebruikt die dienden te worden onderzocht met en zonder toevoeging van kippenfaeces. De deelnemende laboratoria voerden het ringonderzoek uit met de methode welke het laboratorium zelf gebruikt voor onderzoek van pluimveemestmonsters uit de praktijk. Naar aanleiding van resultaten behaald tijdens eerdere ringonderzoeken onderzochten vier laboratoria 50 capsules en 17 laboratoria 15 capsules. Twee van de vier laboratoria die 50 capsules testten en zestien van de 17 laboratoria die 15 capsules onderzochten isoleerden Salmonella uit alle positieve monsters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-08-00 )