|   print

Infectieziektenmodellering in het RIVM ; een strategienota
[ Modelling infectious diseases in RIVM ; a survey on strategies ]
 
Havelaar AH, Heisterkamp SH

50 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 286600001
download pdf (2748Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Infectious diseases research at RIVM is progressively concentrating on selected priority areas (integration, gastro-intestinal and liver infections, sexually transmitted and bloodborne diseases, zoonotic agents and emerging infections, and diseases combatted by the National Vaccination Programme). The research is increasingly quantitative and population-directed. These developments have led to an increased demand on the development and use of mathematical models to support research and policy advice. This report describes current and future activities of RIVM in infectious diseases modelling, and offers a perspective for priority setting and harmonization of activities in various fields.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het infectieziektenonderzoek van het RIVM concentreert zich in toenemende mate op een beperkt aantal thema's (integratie, maag/darm/leverinfecties, sexueel en bloedoverdraagbare aandoeningen, luchtweginfecties, zoonotische agentia, rijksvaccinatieprogramma), en is sterker dan voorheen kwantitatief en populatiegericht van aard. Deze verschuivingen leiden tot een toenemende behoefte aan het gebruik van wiskundige en statistische modellen, met name ten behoeve van de evaluatie van preventie- en interventiemaatregelen, scenario-analyses, kosten-effectiviteits en kosten-batenanalyses en optimalisatie van surveillanceprogramma's. De noodzaak tot het opnemen van modelresultaten in integrale documenten, en om de beperkte capaciteit effectief en flexibel in te zetten maken onderlinge afstemming van modellen noodzakelijk. Ook is er behoefte aan een kader voor prioriteitstelling en uitwisseling tussen modelleurs en aspectdeskundigen. In deze rapportage wordt voor de speerpuntthema's van het infectieziektenonderzoek in het RIVM een inventarisatie gemaakt van de beschikbaarheid van modellen in relatie tot de aanwezige inhoudelijke deskundigheid. Op grond daarvan worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige strategische keuzen. Prioritering en toetsing op haalbaarheid dienen in overleg met de opdrachtgevers te worden gedaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-10-31 )