|   print

[  ]
 
Schrijven JF , Bruin HAM de , Engels GB , Leenen EJTM

60 p in Dutch   1999

download pdf (2398Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this study, the relative contributions of the pathogenic protozoa Cryptosporidium and Giardia by manure of farm animals in The Netherlands to the total yearly environmental load was studied. Manure of veal calves forms a very large source of Cryptosporidium (1.5 m 10 square 16 oocysts per year) and of Giardia (2.8 m 10 square 15 cysts per year). The contribution of manure from dairy cattle to the emission of protozoa into the environment is uncertain. Manure of commercial egg layers forms a large source of Cryptosporidium. However, the species may be Cryptosporidium baileyi, which is not zoonotic, but the species has not been confirmed. The contribution of wastewater from slaughterhouses for cattle, pigs and poultry to discharges of Cryptosporidium and Giardia into surface water has been found to be negligible. Based on emission via slurry from calves, a high emission of Cryptosporidium and Giardia by veal calves was calculated. Although manure of veal calves form a large source of Cryptosporidium and Giardia, their actual contribution to the load to surface water is still unknown.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van beide protozoa, namelijk naar schatting 1,5 m 10 tot de zestinede macht oocysten van Cryptosporidium en 2,8 m 10 tot de vijftiende macht cysten van Giardia. In mest van melkkoeien zijn ook Giardia-cysten aangetoond, maar deze emissiebron is onvoldoende gekwantificeerd. Cryptosporidium werd in mest van melkkoeien niet aangetoond. Cryptosporidium en Giardia zijn niet in mest van vleeskuikens aangetoond, derhalve levert deze mest waarschijnlijk geen bijdrage van betekenis. Legkippen vormen een belangrijke emissiebron voor Cryptosporidium. Echter, dit zou Cryptosporidium baileyi, welke niet zoonotisch is, kunnen zijn, maar de species is in deze studie niet getypeerd. Giardia werd in mest van legkippen niet aangetoond. Slachthuisafvalwater van runderen, varkens en pluimvee levert geen bijdrage van betekenis aan de lozing van Cryptosporidium en Giardia op het oppervlaktewater. Op basis van het onderzoek aan kalvergier werd een hoge emissie van Cryptosporidium en Giardia door vleeskalveren berekend. Hoewel emissie van Cryptosporidium en Giardia vooral via de mest van vleeskalveren aanzienlijk is, kan nog niets worden gezegd over de werkelijke bijdrage aan de lozing van deze protozoa op het oppervlaktewater.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-12-10 )