|   print

Comparison of methods for enumeration of total coliforms and Escherichia coli in water samples in the Netherlands
[ Vergelijking van methoden voor bepaling van het aantal bacterien van de coligroep en Escherichia coli in monsters water in Nederland ]
 
Schets FM, Nobel PJ, Strating S, Mooijman KA, Engels GB, Brouwer A

64 p in English   2001

RIVM Rapport 289202028
download pdf (548Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The new European Drinking Water Directive (December 1998) defines a reference method for estimating the concentration of coliforms and Escherichia coli in drinking water. Laboratories may use other methods, but should demonstrate that results obtained are at least as reliable as those produced with the reference methods. Three Dutch laboratories participated in a European trial, in which a protocol for comparing enumeration methods for total coliform bacteria and Escherichia coli in water samples was tested. Besides the membrane filtration method on Lactose TTC agar with Tergitol 7 (LTTC) described in ISO 9308-1, and the Colilert(R) method, the Dutch laboratories included membrane filtration methods on Laurylsulphate Agar (LSA), Chromocult(R) Coliform Agar (CCA) and the E. coli Direct Plating method. On LTTC37 significantly more total oliforms were enumerated than on LSA37; however, the LTTC method was found suitable for analysing very clean (drinking) water samples only, due to its lack of selectivity. The DP method (or Rapid Test in ISO 9308-1) is the best method for enumeration of E. coli, while the Colilert(R) method produces 12,5 % false negative E. coli results.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De nieuwe Europese Drinkwater Richtlijn (december 1998) definieert een referentiemethode voor de schatting van de concentratie bacterien van de coligroep en Escherichia coli in drinkwater. Laboratoria mogen andere methoden gebruiken, maar moeten aantonen dat de verkregen resultaten minstens zo betrouwbaar zijn als die verkregen met de referentiemethoden. Drie Nederlandse laboratoria hebben deelgenomen aan een Europees onderzoek waarin een protocol voor het vergelijken van methoden voor het bepalen van aantallen bacterien van de coligroep en Escherichia coli in monsters water werd getest. Naast de membraanfiltratie methode op Lactose TTC agar met Tergitol 7 (LTTC) beschreven in ISO 9308-1, en Colilert(R), gebruikten de Nederlandse laboratoria membraanfiltratie methoden op Laurylsulfaat Agar (LSA), Chromocult(R) Coliform Agar (CCA) en de E. coli Direct Plating methode. Op LTTC37 werden significant hogere aantallen bacterien van de coligroep gevonden dan op LSA37; LTTC was echter alleen geschikt voor het analyseren van zeer schone (drink)water monsters vanwege gebrek aan selectiviteit. De DP methode (of Rapid Test in ISO 9308-1) is de beste methode voor bepaling van E. coli. Met Colilert(R) werd 12,5 % vals negatieve resultaten voor E. coli gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Kiwa PWN
( 2001-05-28 )