|   print

[  ]
 
Bijlsma-Schlosser JFM, Lijs-Spek WJG

52 p in Dutch   2010

download pdf (782Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Netherlands Centre for Youth Health at RIVM has drafted an 'opinion' on the role of youth health services (YHSs) in Care and Advice Teams (CATs). A CAT is a multidisciplinary team in the Netherlands that provides care services to children with special needs as regards their emotional, behavioural, cognitive, or overall development. The CATs work closely with schools.
The document highlights how YHSs, as cooperating partners, can improve their contribution to the CATs. This includes a more active role from YH professionals in identifying and tackling psychosocial problems in young people. Furthermore, a special CAT for 0 to 4-year-olds should be set up in order to guarantee an appropriate package of services for this age group.
The opinion has been developed at the request of the Minister for Youth and Families following a 2007 Health Care Inspectorate report. The Inspectorate concluded that the CATs were not functioning optimally, and adequate care services for the young people with psychosocial problems could not be guaranteed as a consequence. The Inspectorate acknowledged that the YHSs could contribute to improving this situation, but that staff were insufficiently equipped for this purpose. In addition, professional confidentiality requirements hinder the exchange of data between the cooperating partners, which limits the CATs' working ability.
RIVM emphasises the important contribution that YHSs can make to the CATs. The YHS has the right expertise, the sector's role fits the care task, and the YHSs can monitor young people's needs over a longer period of time. This opinion document also includes quality requirements for the YHSs, as well as preconditions for the education sector and local government.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM (Centrum Jeugdgezondheid) heeft het standpunt 'Jeugdgezondheidzorg in het Zorg- en Adviesteam' opgesteld. Een ZAT is een multidisciplinair zorgteam dat, gerelateerd aan scholen, in Nederland zorg biedt aan kinderen met emotionele, gedrags-, ontwikkelings- of leerproblemen.In het standpunt wordt aangegeven hoe de jeugdgezondheidszorg (JGZ), één van de samenwerkende partijen, haar bijdrage aan de ZAT's kan verbeteren. Zo moeten JGZ-professionals actiever psychosociale problemen bij jongeren gaan signaleren en aanpakken. Daarnaast moet een speciaal ZAT voor 0- tot 4-jarigen worden opgericht, om ook voor deze leeftijdscategorie een passend zorgaanbod te kunnen garanderen.
Het standpunt is in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin opgesteld. Aanleiding is de conclusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2007, dat de ZAT's niet optimaal functioneren waardoor adequate zorg voor jongeren met psychosociale problemen niet is gegarandeerd. De inspectie concludeerde onder meer dat de JGZ eraan kan bijdragen om dat te verbeteren, maar dat medewerkers daarvoor onvoldoende zijn toegerust. Het ZAT werkt bovendien niet optimaal, omdat het beroepsgeheim de uitwisseling van gegevens tussen de samenwerkende partijen bemoeilijkt.
Het RIVM onderschrijft in het standpunt het belang van de rol van de JGZ in de ZAT's. De JGZ beschikt over de juiste expertise, de rol past binnen de zorgtaak en de JGZ kan jongeren gedurende langere tijd volgen. Verder staan in het standpunt kwaliteitseisen voor de JGZ-organisaties geformuleerd en worden randvoorwaarden voor het onderwijs en de gemeente beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2010-07-14 )