|  print

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. : Periode 2012
[Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of COVRA N.V. : Period 2012]

Kwakman PJM, Overwater RMW

31 p in Dutch 2013

RIVM briefrapport 300002002
download pdf (384Kb)

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of a monitoring programme, RIVM measures the release of radioactivity into water and ventilation air of COVRA N.V. Measurements are carried out up to eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by COVRA. The two different sets of waste water analyses are generally in agreement, as is also the case in 2012 for gamma-emitters, gross alpha, gross beta, tritium and 14C. Considering the fact that RIVM and COVRA apply different measuring principles the agreement in the gross beta results in waste water is good.

The results for gross alpha and gross beta, 3H and 14C obtained by RIVM and COVRA in ventilation air samples of the waste treatment building are generally in good agreement. The agreement was good in the analytical results found by RIVM and COVRA in ventilation air from the high activity waste storage building.

RIVM analyzed six waste water samples and eight samples of ventilation air from both the waste treatment building and the high activity waste storage building. These samples were taken by COVRA at various time points dispersed throughout 2012. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Human Environment and Transport Inspectorate, Ministry of Infrastructure and Environment.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM controleert maximaal achtmaal per jaar de metingen van COVRA. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contraexpertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die COVRA uitvoert. De overeenstemming in de gammaspectrometrische resultaten, de totaal-alfa, totaal-beta, 3H- en 14C-resultaten in afvalwater was overwegend goed. Gezien het feit dat RIVM en COVRA verschillende meetprincipes toepassen komen de totaal bta meetwaarden van RIVM en de rest-bta meetwaarden van COVRA in 2012 goed overeen.

De overeenstemming tussen RIVM en COVRA betreffende de ventilatieluchtresultaten van AVG en HABOG is eveneens overwegend goed. Het RIVM heeft in 2012 zes afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht van zowel het afvalverwerkingsgebouw als het HABOG geanalyseerd, die verspreid over het jaar door COVRA zijn genomen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-05-08 )