†|†  print

Ketenanalyse impregneermiddelen
[††]

de Groot GM, Bakker J, Luit RJ

69 p in Dutch ††2013

RIVM briefrapport 300003002
download pdf (661Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
At the request of the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT), RIVM has established an overview of the various branches that produce, import and distribute impregnation agents and process them on an industrial scale. In addition, information was collected on the impregnation agents actually used, and on those substances no longer permitted. Furthermore, information was gathered about the level of compliance with European regulation on substances and any problems related to this compliance.

Impregnation agents particularly include those used for making certain materials more resistant to water, grease and dirt, such as leather, textiles, paper, wood and stone. Often-used impregnation agents are fluorocarbons, silicones and siloxanes, as well as acrylates and other synthetic resins. Impregnation agents are used on an industrial scale in the textile, carpet, leather, paper, timber and concrete product industries, as well as in industrial cleaning. Producers of fluorocarbons and silicones are mostly located outside the Netherlands.

On inspection, producers and importers were found to comply with the registration obligation for substances. Trade organisations of the industrial users of permeating substances indicate that their suppliers have been found to nearly always register these substances and their use. In instances where this is not the case, other suppliers who do register the permeating substances and their use are approached instead. Industrial users do not experience any problems when certain substances are no longer permitted, as they are timely being presented with suitable alternatives. Furthermore, both producers and industrial users of permeating substances have indicated that they consider the general Safety Data Sheets that accompany hazardous substances and mixtures, often, to be too complicated and not sector-specific enough. Branches have indicated that they particularly use the sector-specific health and safety catalogues on the safe handling of hazardous substances.

The information in this report was collected on the basis of the literature, trade organisation interviews, and on a meeting with inspectors.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het RIVM een overzicht gemaakt van de branches die impregneermiddelen produceren, importeren, distribueren en op industriŽle schaal in materialen verwerken. Daarnaast is informatie over impregneermiddelen verzameld, zoals welk soort stoffen hiervoor worden gebruikt, en welke stoffen niet meer zijn toegestaan als impregneermiddel. Ten slotte is informatie verzameld over de naleving en eventuele problemen met de naleving van de Europese stoffenregelgeving.

Met impregneermiddelen worden vooral stoffen en middelen aangeduid om materialen, zoals leer, textiel, papier, hout en steen, beter water-, vet- en vuilafstotend of -bestendig te maken. Stoffen die veel gebruikt worden als impregneermiddel zijn fluorkoolstofverbindingen, siliconen en siloxanen, en acrylaat- en andere kunstharsen. Impregneermiddelen worden op industriŽle schaal gebruikt in de textiel-, tapijt-, leer-, papier-, betonproducten- en houtverwerkende industrie en in industriŽle wasserijen. De fabrikanten van fluorkoolstofverbindingen en siliconen bevinden zich hoofdzakelijk buiten Nederland.

Uit de inventarisatie blijkt dat producenten en importeurs de registratieverplichting van stoffen goed naleven. Brancheverenigingen van industriŽle gebruikers van impregneermiddelen geven aan dat leveranciers hun stoffen en het gebruik ervan zo goed als altijd hebben geregistreerd. Als dit niet het geval is, wenden zij zich tot een leverancier die de stof en het gebruik wel heeft geregistreerd. Daarnaast ervaren industriŽle gebruikers geen problemen als stoffen niet meer zijn toegelaten, omdat ze hiervoor tijdig alternatieven krijgen aangeboden. De algemene Veiligheidsinformatiebladen die verplicht worden bijgeleverd bij gevaarlijke stoffen en mengsels, worden zowel door producenten en industriŽle gebruikers vaak te ingewikkeld en te weinig sectorspecifiek gevonden. De branches geven aan vooral gebruik te maken van sectorspecifieke arbocatalogi over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Deze informatie is verzameld op basis van literatuuronderzoek, interviews met brancheverenigingen en een bijeenkomst met inspecteurs.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-12-24 )