|   print

Verbetermogelijkheden voor de inzet van verspreidingsmodellen bij chemische incidenten
[ Opportunities for improvement of the use of air dispersion models in chemical incidents ]
 
Hansler RJ, Diepeveen J, Engering T, Geertsema G, Kooi ES, van Leeuwen S

57 p in Dutch   2014

RIVM briefrapport 300003003
download pdf (362Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM, KNMI and DCMR examined possible ways to further improve the deployment of air dispersion models during chemical incidents. The project yielded a number of opportunities for improvement.

During chemical incidents, air dispersion models provide information such as the distance at which victims are to be expected, or which locations are suitable for taking samples. This way the models contribute significantly to the provision of information to first responders and the competent authorities. The study was commissioned by the Environment and Transport Inspectorate, following the fire at a chemical plant in Moerdijk (2011).

Opportunities for improvement
The researchers conclude that it has not been defined what exactly models are supposed to deliver during chemical incidents, and who is responsible for developing and maintaining the necessary expertise. These issues need to be clarified. Furthermore, the information needs of the first responders are not always clear to the providers of modeling data. Conversely, the possibilities and limitations of the models are not always recognized by customers. It is therefore recommended to clarify the possibilities and limitations of models to first responders, and to develop new tools to provide customers with easier access to modeling information.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft met het KNMI en de DCMR Milieudienst Rijnmond onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de inzet van luchtverspreidingsmodellen bij chemische incidenten verder te verbeteren. De inzet blijkt op een aantal punten te kunnen worden verbeterd.

Luchtverspreidingsmodellen leveren tijdens chemische incidenten informatie over bijvoorbeeld de afstand waarop slachtoffers te verwachten zijn, of welke locaties geschikt zijn om monsters te nemen. Daarmee dragen de modellen in belangrijke mate bij aan de informatievoorziening aan hulpverleners en het bevoegd gezag. Het onderzoek is in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport uitgevoerd, naar aanleiding van de brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk (2011).

Verbeterpunten
Onder andere is niet vastgelegd wat precies van modellen mag worden verwacht tijdens chemische incidenten, en wie ervoor verantwoordelijk is om de benodigde expertise op peil te brengen en te houden. Dat moet worden verduidelijkt. Verder is het voor de aanbieders van modelberekeningen niet altijd duidelijk aan welke informatie de hulpdiensten behoefte hebben. Omgekeerd zijn de (on)mogelijkheden van de modellen niet altijd bekend bij de afnemers. Daarom wordt aanbevolen de mogelijkheden en beperkingen van modellen in de regio te verduidelijken. Ook wordt aanbevolen nieuwe middelen te ontwikkelen waarmee gebruikers makkelijker toegang kunnen krijgen tot de modelinformatie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) DCMR Milieudienst Rijnmond
( 2014-04-10 )