†|†  print

Ketenanalyse smeermiddelen
[††]

de Groot GM, Bakker J, Luit RJ

64 p in Dutch ††2014

RIVM briefrapport 300003005
download pdf (625Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
At the request of the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT), the RIVM has established an overview of the various branch industries that produce, import and distribute lubricants or use them on an industrial scale, such as in the production of machines, various types of vehicles and their components. In addition, information was collected on these lubricants and additives, such as about the types of substances used as well as those that are no longer permitted. Furthermore, information was gathered about the level of compliance with the European regulation on substances and any problems related to this compliance. The ILT will use the results from this study to determine the areas that warrant particular attention during their supervision of how the target groups in the lubricants' chain are complying with the regulation on substances.

Lubricants mostly consist of mineral base oils, greases or waxes, in combination with various types of additives. Apart from being used in machines, appliances and transportation, lubricants are also applied in the form of metalworking fluids and as additives in the plastics industry.

The main resources for lubricants - mineral base oils - are produced by refineries. In the Netherlands, various companies produce lubricants by subsequently blending these base oils with additives. These are the large petroleum companies as well as those that produce lubricants for various suppliers under private label, and a number of small-scale lubricant production companies. Lubricants are distributed around the Netherlands largely via the fuel and oil trade.

Used oils (such as lubricants) are reprocessed by a few companies and, among other things, turned into reusable base oil for lubricants. Particular attention must be paid to the prevention of harmful substances remaining in or entering the base oils during this process.

According to the Dutch lubricants association, VSN, there are no problems related to the registration of substances or the drafting of safety data sheets (SDS) for this industry. Both the Dutch and the European trade association actively offer information and support to their members, on this subject. The knowledge among lubricant and oil wholesalers on the legal obligations regarding the classification, labelling and packaging of substances and mixtures is below the average knowledge level in other industries.

The information in this report was collected on the basis of literature research and trade association interviews.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het RIVM een overzicht gemaakt van de branches die smeermiddelen produceren, importeren, distribueren, of deze op industriŽle schaal gebruiken bij de productie van machines, transportmiddelen, onderdelen, et cetera. Daarnaast is informatie over smeermiddelen en additieven verzameld, zoals welk soort stoffen hiervoor worden gebruikt en welke stoffen niet meer zijn toegestaan. Ten slotte is informatie verzameld over de naleving van de Europese stoffenregelgeving en eventuele problemen daarbij. De ILT wil de resultaten gebruiken om aandachtspunten in beeld te krijgen bij het toezicht op de naleving van stoffenregelgeving door de doelgroepen in de keten van smeermiddelen.

Smeermiddelen bestaan doorgaans uit minerale basisoliŽn, vetten of wassen, met diverse additieven. Behalve in machines, apparaten en transportmiddelen worden smeermiddelen ook gebruikt in de vorm van metaalbewerkingsvloeistoffen en als kunststofadditieven in de kunststofverwerkende industrie.

De belangrijkste grondstoffen voor smeermiddelen, namelijk minerale basisoliŽn, worden geproduceerd door raffinaderijen. Diverse bedrijven in Nederland maken vervolgens de smeermiddelen door deze basisoliŽn met additieven te vermengen (blenden). Het gaat om grote aardoliemaatschappijen, bedrijven die smeermiddelen voor diverse leveranciers onder eigen label maken, en een aantal kleine bedrijven die ze op kleine schaal produceren. Smeermiddelen worden in Nederland voor een groot deel via de brandstoffen- en oliehandel gedistribueerd. Afgewerkte (smeer)oliŽn worden door enkele bedrijven weer opgewerkt tot onder andere nieuw inzetbare basisolie voor smeermiddelen. Een aandachtspunt hierbij is te voorkomen dat daarbij ongewenste stoffen in de smeermiddelenketen worden gebracht.

Bij de branchevereniging van smeerolieondernemingen in Nederland (VSN) zijn geen problemen bekend bij de registratie van stoffen en het opstellen van veiligheidsinformatiebladen. Zowel de Nederlandse als de Europese brancheverenigingen bieden de leden actieve voorlichting en ondersteuning op dit gebied. De kennis over de wettelijke verplichtingen over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, ligt bij de groothandel in smeermiddelen en oliŽn onder het gemiddelde ten opzichte van andere branches.

Deze informatie is verzameld op basis van literatuuronderzoek en interviews met brancheverenigingen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-05-15 )