|   print

Extreem-laagfrequente elektrische en magnetische velden van huishoudelijke apparatuur
[ Extreme low-frequency electric and magnetic fields due to the use of household appliances ]
 
Kelfkens G, Pruppers MJM

36 p in Dutch   2005

RIVM rapport 300010001
download pdf (192Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Exposure to electric and magnetic fields due to the use of most household appliances does not exceed the exposure levels recommended by the European Union. No short-term health effects are to be expected for these appliances.
All appliances connected to the power grid are surrounded by electric and magnetic fields to which the user can be exposed. Because some people worry about possible health effects caused by this exposure, it is important to study the electromagnetic fields in the vicinity of household appliances. This report evaluates the scientific investigations of health effects that may occur in using household appliances. The legislation for the use of these appliances in both the European Union and the Netherlands is also described. Finally, an overview is given of comparative measurements with respect to the magnetic fields and exposure in the neighbourhood of household appliances.
Scientific literature, which is not always up to date, suggests that for some household appliances possibly still in use, the magnetic fields will exceed the exposure levels advised by the EU. As a result of both technological improvement and the current obligation that household appliances comply with a European standard, exceeding the levels advised by the EU for appliances that come onto the market is less likely.
The exposure levels recommended by the EU are based on effects that occur during or shortly afterwards exposure. It cannot be ruled out that exposure below these levels may lead to long-term health effects. However, there is no scientific evidence for a relationship between cancer and the use of household appliances.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De blootstelling aan elektrische en magnetische velden ligt voor de meeste huishoudelijke apparaten onder de niveaus die de Europese Unie aanbeveelt. Voor die apparaten zijn geen gezondheidseffecten op de korte termijn te verwachten.
Elk apparaat dat op het elektriciteitsnet is aangesloten, heeft een elektrisch en magnetisch veld om zich heen waaraan de gebruiker kan worden blootgesteld. Sommige mensen maken zich zorgen over gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden. Daarom is het belangrijk die velden en de eventuele gezondheidseffecten in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft het wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten door gebruik van huishoudelijke apparatuur, de regelgeving voor deze apparaten, de sterkte van de magnetische velden in de buurt van die apparaten en de blootstelling waar het gebruik van deze apparaten toe kan leiden.
De (verouderde) literatuurgegevens over de magnetische velden in de buurt van huishoudelijke apparaten suggereren dat voor enkele typen apparatuur die nog in gebruik kunnen zijn, de door de EU aanbevolen niveaus worden overschreden. Omdat de technologie verbeterd is en omdat huishoudelijke apparaten tegenwoordig moeten voldoen aan een Europese norm, is overschrijding van de aanbevolen niveaus voor apparaten die nu te koop zijn, minder waarschijnlijk.
De EU-blootstellingsniveaus zijn gebaseerd op effecten die tijdens of kort na blootstelling optreden. Het kan niet worden uitgesloten dat blootstelling beneden deze niveaus op de lange termijn gezondheidsrisico's met zich mee brengt, maar het wetenschappelijk onderzoek wijst niet op een verband tussen kanker en het gebruik van huishoudelijke apparaten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-06-20 )