|   print

[  ]
 
de Waard IR, Stoop P

115 p in Dutch   2010

download pdf (831Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Many hospitals take measures to limit radiation exposure in radiology. Especially the Quality Assurance systems have improved since 2002. Other issues could be improved. These are the results from a survey among radiology departments over the year 2007 by the RIVM commissioned by the Health Care Inspectorate (IGZ). The survey included questions about protocols, quality assurance, personnel and equipment, patient safety and justification. A similar survey was taken in 2002 by the IGZ.
Some issues show positive developments, although some improvement is possible. Most hospitals avoid unnecessary recurrence of X-ray examinations by checking previous examinations. However this takes place almost exclusively within the own hospital. Most hospitals, but not all, have special protocols for children. For CT examinations approximately 80 percent of the hospital do have protocols for children.
The aspect of radiation protection of patients can still be improved. MRI and ultrasound could be used more frequently as an alternative to X-rays. If possible, they prefer because no exposure to radiation is necessary. MRI is too little available. Ultrasound is sufficiently available, but is not used in all possible cases. Radiology departments also believe there is to less time for quality control of the equipment. Finally, there are not enough clinical physicians available to support the quality control of equipment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Veel ziekenhuizen nemen maatregelen om de stralingsbelasting van radiologisch onderzoek te beperken.Vooral op het gebied van kwaliteitssystemen is sinds 2002 veel verbeterd. Op andere gebieden is nog verbetering mogelijk. Dit blijkt uit een enquête onder afdelingen radiologie die het RIVM over het jaar 2007 in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gehouden. De enquete bevat vragen over onder andere de protocollen, kwaliteitsborging, personeel en apparatuur, patientveiligheid en de rechtvaardiging van onderzoek. Een vergelijkbare enquete is in 2002 door de IGZ gehouden.
Op een aantal terreinen zijn er positieve ontwikkelingen, met ruimte voor verbeteringen. De meeste ziekenhuizen voorkomen onnodige herhaling van röntgenonderzoek door gegevens van eerder onderzoek op te vragen. Ze doen dit echter vrijwel uitsluitend binnen het eigen ziekenhuis. Ook hebben de meeste ziekenhuizen, maar niet alle, speciale protocollen voor kinderen. Voor CT-onderzoeken is op circa 80 procent van de afdelingen een protocol voor kinderen aanwezig.
Op het vlak van stralingsbescherming van patiënten valt op een aantal punten nog winst te behalen. MRI en echografie kunnen vaker dan nu worden ingezet als alternatief voor rontgenonderzoek. Als dat mogelijk is, hebben ze de voorkeur omdat ze geen stralingsbelasting veroorzaken. MRI is echter te weinig beschikbaar. Echografie is voldoende beschikbaar, maar wordt nog niet in alle gevallen dat het mogelijk is gebruikt. Verder vinden de afdelingen dat er te weinig tijd is voor kwaliteitscontrole van de apparatuur. Ten slotte zijn klinische fysici onvoldoende beschikbaar voor de kwaliteitsborging van de apparatuur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2010-10-12 )