|   print

[  ]
 
de Waard IR

52 p in Dutch   2010

download pdf (3642Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The mean radiation dose per caput due to medical radiation exposure has increased with approximately 7% per year since 2002. In 2009 the mean effective dose per caput was 0.86 millisievert (mSv). The main cause of the increase in dose is the increasing numbers of CT examinations. These statistics are the result of yearly collection of data on diagnostic imaging. The numbers of examinations are combined with the dose per examination. Medical radiation applications give the largest contribution to the mean effective dose from all artificial radiation sources.
The National Institute for Public Health and the Environment is commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport, to collect and analyse information on medical radiation applications. All the European member states have to collect data on patient dose. The use of radiation for diagnostic imaging results in a slightly increased cancer risk for the patient. This cancer risk increases with dose. The information spread by the Information system on Medical Radiation Applications (IMS) website is meant to contribute to making conscious choices in medical imaging, taking into account the risks and benefits of the use of radiation. Most of data about the dose per examination are from 2002. In 2011 there will be an inquiry to collect new data for examination that have a high impact on the total collective dose. The inquiry will be sent to the hospitals who perform radiation examinations.
Diagnostic use of radiation can be divided in four categories. Together these add up to a mean effective dose per caput of 0.89 mSv in 2008. CT-examinations contribute 0.39mSv, other radiology examinations 0.36 mSv. Nuclear Medicine takes account of 0.10 mSv and diagnostic imaging outside the hospital (as in dental clinics) 0.01 mSv.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gemiddelde stralingsdosis per inwoner door medische diagnostiek neemt sinds 2002 toe met circa 7% per jaar. In 2009 was de gemiddelde dosis per inwoner 0,86 millisievert (mSv). De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is het toenemende aantal CT-onderzoeken. Dit blijkt uit jaarlijkse inventarisaties door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het aantal diagnostische verrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van straling. Deze informatie is gecombineerd met gegevens over de dosis per verrichting. Medische stralingstoepassingen leveren van alle niet-natuurlijke bronnen van straling de grootste bijdrage aan de gemiddelde stralingsdosis.
Het RIVM brengt gegevens over de frequenties en doses bijeen en analyseert deze in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle Europese lidstaten zijn verplicht gegevens te verzamelen over patientendoses. Het gebruik van straling bij diagnostisch onderzoek brengt een licht verhoogde kans op kanker voor de patiënt met zich mee. Deze kans wordt groter naarmate de dosis hoger is. De informatie die via het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen wordt verstrekt, moet ertoe bijdragen dat er bij medische diagnostiek bewuste keuzes gemaakt worden, waarbij voor- en nadelen goed zijn afgewogen. Aangezien de dosisgegevens uit 2002 stammen, zullen de gegevens van de medische onderzoeken die de grootste bijdrage leveren aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor toekomstig onderzoek worden geupdatet. Hiervoor ontvangen de ziekenhuizen in 2011 een vragenlijst waarin recente dosisgegevens worden gevraagd
Diagnostische toepassingen van straling worden onderverdeeld in vier categorieen. Samen waren deze in 2009 verantwoordelijk voor een gemiddelde stralingsdosis per inwoner van 0,86 mSv. CT-onderzoek leverde gemiddeld 0,39 mSv, overige röntgenonderzoeken in ziekenhuizen 0,36 mSv, nucleaire geneeskunde 0,10 mSv en röntgenonderzoeken buiten het ziekenhuis (bijvoorbeeld bij tandartsen) 0,01 mSv.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2011-06-07 )