|   print

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Voedsel en Waren Autoriteit, 2006
[ Registration of foodborne infections and intoxications at the Inspectorate for Health Care and the Food and Consumer Product Safety Authority, 2006 ]
 
Doorduyn Y, van den Broek MJM, van Duynhoven YTHP

30 p in Dutch   2007

RIVM rapport 300103001
download pdf (189Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The number of people reported ill due to a foodborne infection has remained low over the last two years. In 2006, most of these patients were infected with norovirus, but Salmonella was the cause behind most of the hospital admissions. This is concluded from an analysis made by the RIVM. The analysis is based on registration data from the Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) and the Health Care Inspectorate (IGZ).
In 2006, the VWA received 530 reports from consumers about foodborne infections. Although this number is close to that of the 535 reports in 2005, fewer patients were involved. This suggests a decreasing trend in the number of patients affected by foodborne infections. This trend has also been noted (although slightly less) by the IGZ, where the mandatory reports from physicians are registered. Here, the number of reported foodborne infections was 143 in 2001 but has fluctuated around 90 per year since 2004.
In 2006, the most important causative agents of foodborne infections were norovirus, Campylobacter and Salmonella. The majority of these cases (280 patients) were caused by norovirus infection. However, Salmonella was still responsible for 79% of the 25 hospital admissions for foodborne infections. Moreover, it should be noted that in spite of increased attention, the local municipal health services (GGD) and the VWA still do not identify norovirus often enough as the cause of a foodborne infection.
The number of cases reported to the VWA and the IGZ are substantially lower than the actual number that occurs, which is estimated at 300 000 to 750 000 cases per year. This suggests that continuous attention should be paid to food safety by the government, producers, suppliers, and handlers of food and by consumers. Consumers can acquire a foodborne infection by eating raw or undercooked food, through poor hygiene or cross contamination during handling or stocking of food products. The RIVM recommends stimulating the circulation of good advice on proper food handling.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De laatste twee jaar blijft het aantal gemelde ziektegevallen door een voedselinfectie laag. De meeste patienten werden in 2006 getroffen door het norovirus, maar Salmonella veroorzaakte de meeste ziekenhuisopnames. Dat blijkt uit een analyse door het RIVM op basis van registratiecijfers van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
De VWA kreeg in 2006 530 meldingen van consumenten over voedselinfecties. Dit aantal ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als de 535 meldingen in 2005, maar er zijn steeds minder ziektegevallen bij betrokken. Dit duidt op een dalende trend van het aantal ziektegevallen door voedselinfecties. Ook bij IGZ, dat de wettelijk verplichte melding van artsen verzamelt, is deze trend zichtbaar, hoewel iets minder duidelijk. Lag het aantal meldingen van voedselinfecties bij IGZ in 2001 op 143, sinds 2004 schommelt dit aantal rond de 90.
Belangrijkste verwekkers van voedselinfecties waren in 2006 het norovirus, Campylobacter en Salmonella. Het norovirus zorgde in 2006 voor de meeste ziektegevallen (280 patienten). Salmonella bleef echter verantwoordelijk voor 79 % van de 25 ziekenhuisopnames door voedselinfectie. Hierbij moet worden aangetekend dat ondanks de toegenomen aandacht, de GGD en de VWA nog te weinig het norovirus vaststellen als oorzaak van de voedselinfectie.
De registraties door VWA en IGZ liggen fors lager dan het werkelijke voorkomen, dat wordt geschat op 300.000 tot 750.000 gevallen per jaar. Dit duidt erop dat blijvende aandacht voor voedselveiligheid is vereist bij overheid, bij producenten, leveranciers en bereiders van voedsel en bij consumenten. Consumenten kunnen een voedselinfectie oplopen door het eten van rauw of onvoldoende gaar voedsel, een slechte hygikne en kruisbesmetting bij het bereiden en bewaren van voedsel. Het RIVM adviseert om gerichte voorlichting te bevorderen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Voedsel en Waren Autoriteit Dienst Oost Zutphen
( 2007-10-04 )