|   print

Trichothecenes in baby food
[ Trichothecenen in babyvoeding ]
 
Schothorst RC, van Egmond HP, de Mul A, Boon PE, van Klaveren JD, Speijers GJA

32 p in English   2005

RIVM rapport 310301002
download pdf (522Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
There is a growing interest and concern of the public health authorities for the presence of mycotoxins in human food, such as aflatoxins, trichothecenes and ochratoxin A. In the European Union (EU) efforts to assess human exposure to mycotoxins have been undertaken within SCOOP (SCOOP: Scientific Co-operation on Questions relating to Food) projects. One of the major outcomes of the SCOOP project dealing with trichothecenes was that for a more accurate assessment of the exposure of the European population, exposure data of specific population groups (like children and infants) are needed.
In the present study analytical measurements in duplicate diets of young children are done in order to investigate the real exposure to trichothecenes. Based on the individual results, exposure calculations were made. For deoxynivalenol the TDI (1 g/kg bw) was exceeded by 9 children. For the combined intake of T-2 and HT-2 toxin the tTDI (0.06 g/kg bw) was exceeded by 9 children. One child exceeded the (t)TDI for both DON and combined HT-2 and T-2. The exposure to the other trichothecenes was very low (nivalenol) or almost absent. As the TDI concept is based on a life-time exposure, an incidental exposure above the TDI does not necessarily indicate that there is an appreciable risk for adverse health effects. However as one of the effects of deoxynivalenol is growth inhibition in experimental animals and young children are in a fast growing phase, exceeding of the TDI should be avoided.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit dit onderzoek blijkt dat voor een aantal van de onderzochte trichothecenen de dagelijkse inname bij ongeveer 10% van de kinderen boven de geaccepteerde veilige dagelijkse dosis ligt. Nu is deze geaccepteerde veilige dagelijkse dosis gebaseerd op een levenslange blootstelling en incidentele overschrijding betekent daarmee niet automatisch dat er een gezondheidsrisico is. Echter, een van de effecten die deoxynivalenol -het meest voorkomende trichotheceen- kan veroorzaken, is groeivertraging. Jonge kinderen groeien snel, zodat overschrijding van de geaccepteerde veilige dagelijkse dosis, juist voor deze groep, voorkomen moet worden.
De volksgezondheidsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben een groeiende belangstelling voor de aanwezigheid van door schimmels geproduceerde gifstoffen (zoals aflatoxinen, trichothecenen en ochratoxine A) in de voeding. In EU onderzoeksprojecten wordt daarom onderzocht in welke mate de Europese bevolking blootgesteld wordt aan dit soort gifstoffen. Een van deze projecten richtte zich op de trichothecenen en had als een van de belangrijkste conclusies dat er vooral voor de jongere bevolkingsgroepen betrouwbare blootstellinggegevens ontbreken. In de huidige studie zijn analytisch-chemische metingen verricht aan voedingen van jonge kinderen. Aan de hand van de gevonden resultaten is berekend wat de dagelijkse inname van trichothecenen via de voeding is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM RIKILT Institute of Food Safety
( 2006-06-19 )