|   print

Dietary intake of brominated flame retardants by the Dutch population
[ Inname van gebromeerde brandvertragers door de Nederlandse bevolking via de voeding ]
 
de Winter-Sorkina R, Bakker MI, van Donkersgoed G, van Klaveren JD

25 p in English   2003

RIVM rapport 310305001
download pdf (934Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The mean dietary intake of a number of brominated flame retardants (BFRs) by the Dutch population is estimated using measurements from The Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO) and the consumption data from the third Dutch National Food Consumption Survey. The polybrominated diphenylether (PBDE) congeners BDE #28, #47, #99, #100, #153, #154, tetrabromobisphenol-A (TBBP-A) and hexabromocyclododecane (HBCD) were analysed by RIVO. Polybrominated biphenyls and PBDE congeners BDE #71, #77, #190, #209 were not detected in the food products. Since only a limited number of samples was measured and furthermore, the concentrations of a high percentage of the samples were below the limit of detection (LOD), the present study only gives a rough estimate of the dietary intake of BFRs. The calculated mean dietary intakes of the "middle" scenario (assuming a value of 0.5*LOD for non-detects) and the "low" scenario (non-detects are set to zero; the values from this scenario are placed between brackets)are 3.2-3.5 (0.2) ng/kg bw/day for the sum of PBDEs, 0.04 (0.04) ng/kg bw/day for TBBP-A and 2.9 (1.5) ng/kg bw/day for HBCD. For most BFRs the differences between the results of the two scenarios are large. The attributed values to the non-detects apparently have a large influence on the result. In order to reduce the uncertainty in the estimate of the dietary intake of brominated flame retardants by the Dutch population more sensitive analysis techniques in food products as well as a larger number of analysed samples per food commodity are needed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gemiddelde inname van een aantal gebromeerde vlamvertragers via de voeding door de Nederlandse bevolking is geschat op basis van metingen van het Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) en gegevens van de derde Voedsel Consumptie Peiling (VCP). Van de volgende gebromeerde vlamvertragers is een inname geschat: de polybroomdifenylether (PBDE) congeneren BDE #28, #47, #99, #100, #153 en #154, tetrabroombisfenyl-A (TBBP-A) en hexabroomcyclododecaan (HBCD). Polybroombifenylen en de PBDE congeneren BDE #71, #77, #190 en #209 konden door het RIVO niet gedetecteerd worden in voedingsmiddelen. Doordat er slechts een beperkt aantal monsters is gemeten en bovendien de concentraties in de monsters in veel gevallen niet hoger waren dan de detectielimiet kan met de huidige data slechts een grove innameschatting worden gedaan. Er zijn twee scenario's gehanteerd bij de innameberekeningen. De berekende gemiddelde inname van het "middelste" scenario (non-detects krijgen de waarde van de halve detectielimiet) en het "ondergrens"scenario (non-detects op nul gesteld; de resultaten worden tussen haakjes weergegeven), zijn 3,2-3,5 (0,2) ng/kg lg/dag voor de som van PBDEs, 0,04 (0,04) ng/kg lg/dag voor TBBP-A en 2,9 (1,5) ng/kg lg/dag voor HBCD. De verschillen tussen de resultaten van de twee innamescenario's zijn voor de meeste vlamvertragers groot. Ook zijn de procentuele bijdragen van de verschillende voedselgroepen aan de totale inname van gebromeerde vlamvertragers voor de twee scenario's vaak sterk verschillend. De toegekende waarden aan de non-detects hebben blijkbaar een grote invloed op het eindresultaat. Hieruit kan geconcludeerd worden dat gevoeligere analysetechnieken nodig zijn om een nauwkeuriger innameberekening van gebromeerde vlamvertragers via voeding door de Nederlandse bevolking te kunnen uitvoeren. Tevens zou een groter aantal monsters per voedselgroep moeten worden geanalyseerd om de verdeling binnen de populatie te kunnen berekenen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM RIKILT
( 2003-12-22 )