|   print

Report on predictive testing with respect to the capacity of chemicals to induce respiratory allergy
[ Een aantal voorspellende testen om de capaciteit van laag moleculaire stoffen om luchtwegovergevoeligheid te induceren te onderzoeken ]
 
Garssen J, van Loveren H

23 p in English   1994

RIVM Rapport 312610002
download pdf (1049Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
At least 10% of the population of the western world is suffering from respiratory syndroms with characteristics of asthma or COPD (chronic obstructive pulmonary disease). The prevalence and severity of asthma like diseases is increasing and even in some countries mortality has risen. In the United Kingdom asthma is responsible for about 2000 deaths per year. In addition to inheritable components, it is known that exaggerated immune responses against inhaled compounds can lead to pulmonary diseases (respiratory allergy). More than half of the number of asthma cases are induced by type I hypersensitivity immune reactions (i.e. extrinsic asthma). The asthma cases that are not induced by these type I hypersensitivity reactions can be non-immunological mediated (i.e. intrinsic asthma) or induced by other subtypes of hypersensitivity reac- tions such as type III or IV hypersensitivity. Predictive tests with respect to the capacity of chemicals to induce one or more types of respiratory hypersensitivity are necessary. Unfortunately there are almost no tests available in order to test the sensitizing capacity of compounds leading to respiratory allergy. The majority of the predictive tests are restricted to the capacity of chemicals to induce skin-type hypersensitivity reactions. The applicability of these tests for predictive testing regarding the capacity of compounds/chemicals to induce respiratory hypersensitivity is restricted.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Minstens 10% van de westerse wereld bevolking lijdt aan een vorm van astma of CARA (chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen). De incidentie en de ernst van deze respiratoire aandoeningen lijkt toe te nemen. Alleen in Engeland zijn deze aandoeningen al verantwoordelijk voor ongeveer 2000 doden per jaar. Het is bekend dat naast genetische (erfelijke) componenten ook immunologische overgevoeligheids reacties gericht tegen geinhaleerde chemische stoffen een rol kunnen spelen bij deze luchtweg aandoeningen. Meer dan de helft van de astma gevallen wordt geinduceerd door type I overgevoeligheid en zijn dus IgE afhankelijk (=allergische astma). De astma gevallen die niet door type I overgevoeligheid worden geinduceerd zijn mogelijk niet immunologisch gemedieerd (=intrinsieke astma) of geinduceerd door andere immunologische overgevoeligheids reacties (type III of IV). Om bovengenoemde redenen zijn testen nodig om chemicalien te onderzoeken met betrekking tot hun capaciteit om respiratoire overgevoeligheid te induceren. Deze testen zijn met betrekking tot de inductie van respiratoire overgevoeligheid echter niet voorhanden. Het merendeel van deze testen is bedoeld voor het screenen van de te testen chemicalien op de mogelijke eigenschap om huidovergevoeligheid te induceren. De mogelijkheid om deze huidovergevoeligheids testen ook te gebruiken voor het testen op de potentie van deze stoffen om respiratoire overgevoeligheid te induceren is beperkt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-07-31 )