|   print

Effects of flavonoids on anti-carcinogenesis and immunosuppression
[ Effecten van flavonoiden op anti-carcinogenese en immuunsuppressie ]
 
Steerenberg PA, Garssen J, Beems RB, Dortant PM, van Kranen HJ, van Kreyl CF, Bueno de Mesquita HB, de Gruyl FR, Vos JG, van Loveren H

30 p in English   1998

RIVM rapport 313700001
download pdf (1498Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this study flavonoid-rich diets and tea extracts were investigated. These diets were studied for their putative protective effect on UV induced skin tumors and tumors in the small intestine and colon. Moreover , the same diets were studied in UV induced immunosuppression. The results show that these diets and tea extracts did not consistently have anticarcinogenic properties, but that they gave protection against UV-induced immunosuppression in the skin in all experiments. The carcinogenic activity of tea on the small intestine and colon tumors, due to a mutation in the APC gene, will be further investigated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit onderzoek zijn dieten bestudeerd die rijk waren aan flavonoiden en thee-extracten. Hiervan is onderzocht in hoeverre deze bescherming bieden bij het ontstaan van huidtumoren en tumoren ontwikkeld in de dunne en dikke darm. Daarnaast is onderzocht of deze dieten en extracten bescherming geven aan het immuunsysteem. De resultaten geven aan dat deze dieten en thee-extracten geen duidelijke anticarcinogene werking hadden, maar dat zij in alle gevallen wel bescherming boden aan de UV geinduceerde immuunsuppressie in de huid. De anticarcinogene werking van thee op dunne en dikke darm tumoren als gevolg van een mutatie in het APC gen is aanleiding tot verder onderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-06-30 )