|   print

Evaluation of human skin tests for potential dermal irritant and contact sensitizing products: a position paper
[ Evaluatie van huidtesten in de mens voor producten die mogelijk huidirritatie of sensibilisatie veroorzaken ]
 
van Loveren H, de Jong WH, Garssen J

20 p in English   1998

RIVM rapport 316602002
download pdf (1160Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Prediction of human cutaneous irritation and sensitization in view of hazard identification has primarily relied on the use of laboratory animals. Such studies in laboratory animals have been very instrumental in the detection of potential contact sensitizing agents. There are however many uncertainties and assumptions when results from such studies are extrapolated to humans. In addition, there is a tendency to reduce the number of animals used for toxicity testing. For cosmetics the use of predictive animal tests is legally restricted already in some countries. For these reasons there is a further need for skin testing of specialized products in humans. For ethical reasons a test in humans should not result in sensitization of the human volunteers. In contrast to allergic patients that are being tested for diagnostic purposes, human volunteers will for themselves have no benefit from the results of the test. If testing in humans is the only possible alternative, such testing in man will be limited to the detection of the irritating activity of the unknown compounds, following the axioma that it is unlikely to get sensitization without irritation. This report deals with possibilities and restrictions of predictive testing for potential irritating and skin sensitizing activity of low molecular weight chemicals in humans.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het voorspellen van het vermogen van verbindingen om huid irritatie en sensibilisatie te veroorzaken is voornamelijk onderzocht met behulp van dierproeven. Dergelijke studies hebben veel informatie opgeleverd betreffende de sensibiliserende activiteit van verbindingen. Echter, het is niet eenvoudig diergegevens te vertalen naar de mens. Bovendien is er sprake van een tendens het gebruik van proefdieren voor deze doelstelling te reduceren, terwijl er voor cosmetica al in een aantal landen wettelijke restricties op dit gebied bestaan. Om deze redenen is er behoefte aan predictieve huidtesten voor irritatie en sensibilisatie door bepaalde producten in de mens. Om ethische redenen dienen testen uitgevoerd in de mens niet te leiden tot sensibilisatie; in tegenstelling tot allergische patienten waarbij om diagnostische redenen testen worden uitgevoerd, hebben vrijwilligers waarbij predictieve testen worden uitgevoerd zelf geen voordeel van de uitkomst van de test. Indien testen in de mens het enige alternatief vormen, zullen dergelijke predictieve testen in het algemeen beperkt dienen te blijven tot huidirritatie testen, uitgaande van de gedachte dat over het algemeen geen sensibilisatie optreedt zonder irritatie. Dit rapport gaat in op de mogelijkheden en beperkingen van testen in de mens gericht op het voorspellen van het irriterende en sensibiliserende karakter van chemicalien.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-05-31 )