|   print

Over de rol van het cerebellum in een gedragsmodel voor morfine- onthoudingsverschijnselen in de rat
[ The role of the cerebellum in a model for morphine withdrawal behaviour in the rat ]
 
van der Laan JW, Dormans JAMA

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 318003001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De betrokkenheid van het cerebellum bij de expressie van morfine- onthoudingsverschijnselen bij de rat is onderzocht. Elektrolytische lesies werden aangebracht in de kernen die de output verzorgen nl. de nuclei fastigius, interpositus en dentatus. Het effect op het quasi- morfine onthoudingsgedrag geiduceerd door natrium-dipropylacetaat is nagegaan in twee experimenten. De plaats en omvang van de lesies is histologisch onderzocht. Met betrekking tot de locomotorische activiteit en een totale abstinentiescore werden geen effecten waargenomen. In een van de twee experimenten werd er een toename van het "natte hond" syndroom waargenomen bij de fastigiuslesiegroep. De betekenis van dit effect wordt echter gering geacht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-03-31 )