|   print

Ontwikkeling van modellen voor de bestudering van morfine- afhankelijkheid bij de rat
[ Development of models to induce morphine-dependence in rats ]
 
van der Laan JW, Loeber JG

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 318007003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het onderzoek naar de behandeling van morfine- onthoudingsverschijnselen bij de rat zijn verschillende modellen ontwikkeld om enerzijds abrupt en anderzijds geprecipiteerd onthoudingsgedrag te bestuderen. De toedieningsregimes zijn onderzocht met betrekking tot de resulterende morfineconcentraties in het bloed met behulp van een radioimmunochemische bepalingsmethode. Bestudering van het door een antagonis, naloxon, geprecipiteerd onthoudingsgedrag is goed mogelijk in ratten behandeld met een zgn. "Slow Release Morphine" preparaat in fysiologisch zout. Abrupt onthoudingsgedrag kan worden onderzocht door de dieren afhankelijk te maken via menging van morfinebase in het voer. Deze weinig arbeidsintensieve methode lijkt tot een redelijke afhankelijkheid te leiden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-04-11 )