|   print

Interacties tussen opiaten en benzodiazepinen. Een speciale plaats voor flunitrazepam (Rohypnol R)?
[ Interactions between opiates and benzodiazepines. Has flunitrazepam (Rohypnol R) special features? ]
 
van der Laan JW

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 318503001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een literatuuronderzoeksverslag is samengesteld betreffende de achter grond van het gebruik van slaapmiddelen door heroine/methadonverslaafden. Uit dierexperimenten blijkt een interactie tussen opiaten en benzodia zepinen op allerlei niveau's te kunnen plaatsvinden. Bezodiazepinen zouden een versterking kunnen geven aan de belonende waarde van opiaten. In deze experimenten werden geen verschillen tussen de benzodiazepinen waargenomen. Bij de mens zijn vooral farmacokinetische verschillen tussen benzodiazepinen belangrijk. Flutitrazepam en diazepam (de meest gebruikte middelen) hebben een snelle absorptie en een snelle toegang tot de hersenen. Deze factoren kunnen voor een belangrijk deel voor de voorkeur van de verslaafden voor deze stoffen verantwoordelijk gesteld worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-09-30 )