|   print

Opiaten, opioiden en het immuunsysteem. Bevordert opiaatgebruik de vatbaarheid van virusinfectie
[ Opiates, opioids and the immune system. The use of opiates may entrance the susceptibility to viral infections ]
 
van der Laan JW

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 318503002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport gaat in op de vraag of het druggebruik zelf een factor kan zijn die de weerstand voor infecties kan verminderen. Aangezien het gaat om stoffen die een sterke invloed hebben op het centrale zenuwstelsel, is de relatie tussen immuunsysteem en hersenen besproken. Endogene opioiden, zoals beta-endorfine en met-enkefaline, hebben een vaak belangrijke positieve invloed op het immuunsysteem. Exogene opiaten (morfine, heroine) blijken echter vaak een verstorende invloed te hebben. Het is onbekend of dit ook voor methadon geldt. De immuunstatus van opiaatverslaafden is ernstig ontregeld. De gegevens suggereren dat deze mensen gevoelig zijn voor allerlei virusinfecties, zoals Epstein-Bar-virus, hepatitis B-virus e n humaan immuundeficientie virus (HIV). Onderzocht dient te worden welke voor deze ontregeling de oorzakelijke factoren zijn. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek op dit gebied.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-03-31 )