|   print

Invloed van vier alpha2-adrenerge agonisten op het metabolisme van noradernaline-, dopamine- en serotonine in hersenen van de rat
[ Effect of four alpha2-agonists on the metabolism of noradrenaline dopamine and serotonine in ratbrain ]
 
Eigeman L, Bost M, Schonewille F, van Wezel E, van der Laan JW

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 318504001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Clonidine wordt toegepast teneinde opiaat onthoudingsverschijnselen te onderdrukken, maar bij de rat potentieert clonidine het symptoom van springen tegen de wand. Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe dit excitatoir effect van clonidine tot stand zou kunnen komen. Uit gedragsobservaties is gebleken, dat de werking van clonidine berust op stimulatie van de alpha2-receptor. Dit onderzoek is erop gericht de effecten van vier alpha2-agonisten, clonidine, azepexole, B-HT920 en UK14.304 niet alleen op het noradrenerge- maar ook op het serotonerge- en het dopaminerge systeem te onderzoeken in een aantal hersendelen van onbehandelde dieren. Uit onze waarnemingen blijkt, dat clonidine, azepexole en UK-14.304 zich als alpha2-agonisten gedragen eren. B-HT920 reduceert alleen het dopamineverbruik in overeenstemming met de karakteristiek van eenpresynaptische dopamine-agonist. Clonidine en UK-14.304

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-01-31 )