|   print

Veranderingen in de nachtelijke bewegingsactiviteit in de rat tijdens morfine-onthouding. Verdere evaluatie van het model
[ Changes in activity in the rat during morphine abstinence. Further evaluation of the model ]
 
van der Laan JW, Jansen van 't Land C, de Vries LJ, Loeber JG, de Groot G

33 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 318506002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de bestudering van zgn. abrupte abstinentie van morfine in de rat is recent een model geintroduceerd waarbij als belangrijkste symptoom de afname van de nachtelijke bewegingsactivitiet geldt. In dit onderzoek wordt dit model verder geevalueerd door tijdens de ontwhoudingsfase opnieuw morfine toe te dienen zowel door subcutane injecties als door menging in het voer in verschillende concentraties. Een subcutane injectie blijkt tot piekeffecten in de bewegingsactiviteit te leiden terwijl andere onthoudingssymptomen zoals gewichtsverlies en vermindering van de voedselinname nauwelijks worden beinvloed. Toediening via het voer leidt tot een dosisafhankelijke vermindering van van alle symptomen inclusief de effecten op de nachtelijke bewegingsactiviteit. De abrupte abstinentie geinduceerd door staken van de orale toediening van morfine is verder vergelekn met de chronische infusie van lage doseringen naloxon d.m.v. osmotische minipompjes. Met betrekking tot zowel de bewegingsactiviteit als de vermindering van de voedselinname leidde naloxon-infusie tot dezelfde effecten als abrupte morfine abstinentie. Geconcludeerd werd dat de waargenomen onthoudingssymptomen zoals verminderiang van de nachtelijke activiteit en vermindering van de voedselinname aangeduid kunnen worden als reele onthoudingssymptomen en niet het gevolg van andere manipulatie tijdens de experimenten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-03-31 )