|   print

Onderzoek naar het effect van clonidine op spontane morfine onthoudingssymptomen
[ Study on the effects of clonidine on spontaneous morphine withdrawal symptoms ]
 
Jansen van 't Land C, van der Laan JW, de Groot G, Loeber JG

31 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 318506004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit onderzoek werd getracht de daling van de nachtelijke activiteit, het gewicht en de voedselinname, duidelijke onthoudingssymptomen in een rattemodel voor spontane morfine onthouding, te verminderen door de dieren tijdens de onthouding te behandelen met alfa2-agonist clonidine. Het bleek echter dat clonidine in de gebruikte doseringen, continu toegediend d.m.v. osmotische mini-pompjes, een versterking veroorzaakte van deze onthoudingssymptomen. Doxazosine toegediend d.m.v. osmotische mini-pompjes (500 mug/kg/dag) was niet in staat het effect van clonidine op het gewicht en de voedselinname op te heffen. Doxazosine bleek ook het effect van noradrenaline op de bloeddruk slechts gedeeltelijk te blokkeren, waaruit geconcludeerd werd dat de gebruikte dosering doxazosine te laag was. De door clonidine geinduceerde extra afname van de nachtelijke bewegingsactiviteit en van het gewicht werden niet door doxazosine geblokkeerd. Tot nu toe is er geen evidentie dat in het gebruikte spontane onthoudingsmodel, stimulatie van de alfa2-receptor een vermindering van de onthoudingssymptomen tot gevolg heeft.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-03-31 )