|   print

Ontwikkeling van een methode om de activiteit van partieel gezuiverd glutamaat decarboxylase in hersenweefsel te bepalen
[ Development of an assay for partially purified glutamate decarboxylase in rat brain tissue ]
 
Schonewille F, Eigeman L, van der Laan JW

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 318508001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een methode om de activiteit van glutamaat decarboxylase in hersenweefsel te meten met een eindpuntsbepaling. Het enzym werd partieel gezuiverd en de activiteit gemeten door kwantitatieve bepaling van het produkt na incubatie met het substraat en de cofactor. Na scheiding van het substraat met kationen-wisselaars chromatografie werd het produkt fluorometrisch gemeten in een continuous-flow systeem. De gemeten activiteit bedroeg 3460 + 370 ng GABA/mg eiwit/uur (s.d., n=12). Door berschil in meetmethoden kon geen goede vergelijking met literatuurwaarden worden gemaakt. Er werd een Km bepaling van het substraat uitgevoerd en deze werd vastgesteld op 4,3 mM glutamaat. De waarde lag in de orde van grootte zoals die in de literatuur gevonden wordt. Tevens werd een Km bepaling van de cofactor PLP uitgevoerd en hiervoor werd een waarde van 1,5 um gevonden. Pre-incubatie blijkt echter noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-06-30 )