|   print

[  ]
 
Hillen FC , Hagelen F

16 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van literatuurgegevens over endotoxine neutraliserende activiteit van plasma van verschillende diersoorten en de mens en het mogelijke belang hiervan voor toekomstige in vivo infectie modellen in het konijn, werd onderzoek in deze richting gestart. In dit onderzoek werd met de turbidimetrische LAL-test onderzocht wat de endotoxine neutraliserende activiteit van konijnenplasma is, hoe deze activiteit zich gedraagt in de tijd (eventuele seizoensinvloeden), wat de bewaartijd van plasma in de koelkast voor invloed heeft op de bepaling en of er verschillen zijn tussen de konijnen. Het is gebleken dat de neutraliserende activiteit in de tijd niet verandert, dat de bewaartijd in de koelkast geen invloed heeft en dat tussen de konijnen weinig of geen verschil bestaat in de endotoxine neutraliserende activiteit.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )