|   print

Desmethyldiazepam-afhankelijkheid bij de rat: Vergelijking bij twee Wistar rattestammen
[ Dependence of desmethyldiazepam in the rat: comparison of two rat strains ]
 
van der Laan JW, Jansen van 't Land C, de Groot G

24 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 318510003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de verdere ontwikkeling van een model voor de inductie van lichamelijke afhankelijkheid van desmethyldiazepam bij de rat. Deze studie is uitgevoerd bij twee rattestammen. De vergelijking tussen deze 2 stammen is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de in eerder onderzoek waargenomen verschillen in de farmacokinetiek van desmethyldiazepam ook consequenties zouden hebben op het verloop van de onthoudingsfase. Met oplopende concentraties van desmethyldiazepam in het voer werden de dieren afhankelijk gemaakt. Inductie van onthouding door het staken van de toediening van desmethyldiazepam in het voer leidde bij beide rattestammen tot een sterke daling van de voedselinname. Geconcludeerd kan worden dat het toegepaste model een goed uitgangspunt biedt voor verder onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen, m.n. omdat blijkt dat de verschillende onthoudingssymptomen zich meer of minder onafhankelijk van elkaar lijken te ontwikkelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-07-31 )