|   print

Onderzoek naar de mogelijke werking van het preparaat Vasolastine in een atherosclerose model in het konijn door middel van een cholesteroldieet. I. Effecten gedurende de eerste 6 maanden tijdens het cholesteroldieet
[ Investigation into the possible activity of the preparation Vasolastine in a rabbit atherosclerosis model with a cholesterol diet. I. Effects during the first 6 months during the colesteroldiet ]
 
Hillen FC, de Jong Y, Danse LHJC, Helleman PW, Kruijt BC, van Leeuwen FXR

152 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 318512001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het preparaat Vasolastine werd onderzocht op ondermeer de invloed op de serum cholesterolconcentratie en de ontwikkeling van atherosclerotische plaques in de aorta en coronair arterien in een konijnemodel door middel van een 0,3% cholesteroldieet gedurende 6 maanden. Vrouwelijke konijnen werden klinisch gevolgd en om de zes weken werden bloedmonsters voor biochemische en hemocytometrische bepalingen genomen. Aan het eind van de proef werden de dieren postmortaal macroscopisch en histopathologisch onderzocht. Gedurende het experiment steeg de serum cholesterol concentratie en er ontwikkelden zich atherosclerotische plaques. Vasolastine (0,1 en 1,0 ml/dier) gedurende de tweede helft elke dag i.m. toegediend had geen invloed op het bloed lipid beeld, de hemocytometrische parameters, de ontwikkeling van atherosclerotische plaques en andere histopathologische veranderingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-05-31 )