|   print

[  ]
 
Twillert K van , Heiningen A van , Derks HJGM

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt de ontwikkeling van een gaschromatografische bepalingsmethode voor isosorbidedinitraat en zijn metabolieten isosorbide-2-mononitraat en isosorbide-5-mononitraat beschreven. Besproken wordt hoe tot een bepaalde werkwijze voor de extractie en de gaschromatografische omstandigheden werd gekomen. De uiteindelijk vastgestelde methode wordt uitgebreid beschreven. Vervolgens wordt de validering van de methode beschreven. De hieruit berekende statistische gegevens worden besproken. De terugwinning varieert tussen gemiddeld 80 en 114%. De variatiecoefficient bedragt 2.3 -3.6% voor het hoogste concentratieniveau, 2.1 - 4.7% voor het middenniveau van 7.9 - 9.2% voor het laagste niveau. De beschreven methode is bruikbaar voor onderzoek naar de plasmaspiegels van organische nitraten bij farmacologisch en farmacokinetisch onderzoek bij ratten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-08-31 )