|   print

[  ]
 
Tepas BCA , Groot G de , Wildt DJ de

47 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een gevoelige methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling in ratteserum van het vaatverwijdende middel isosorbide-dinitraat (ISDN) en zijn metabolieten isosorbide-2- mononitraat (2-ISMN) en isosorbide-5-mononitraat (5-ISMN). Deze stoffen worden uit serum geextraheerd met vaste-fase extractie met een HH-C18 fase. Kwantificering vindt plaats met behulp van capillaire gaschromatografie en elektron-capture detectie. Met de voorgestelde methode kunnen concentraties van ISDN en 2-ISMN tot mug/l serum en concentraties van 5-ISMN tot 5 mug/l serum kwantitatief worden bepaald, uitgaande van 100 mul serum. De extractie-opbrengst van ISDN (n=10) is (85,1 +- 7,6)%, van 2-ISMN (86,2 +- 7,2)% en van 5-ISMN (60,9 +_ 6,9)%. De precisie van ISDN van 5,0 tot 1329 mug/l is 5-9 %, van 2-ISMN van 2,2 tot 614 mug/l is 1 - 14 % en van 5-ISMN van 5 tot 3710 mug/l is 4 - 7 %.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )