|   print

De ontwikkeling van een open veld model voor de analyse van de bewegingsactiviteit van de rat
[ Analysis of the locomoter activity of rats in a newly developed open field ]
 
van der Laan JW, Jansen van 't Land C, Slob W, de Vries LJ

42 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 318604001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de psychofarmacologie is het open veld een algemeen gebruikte screeningsmethode voor de locomotorische activiteit van dieren. In dit rapport wordt beschreven hoe het open veld (80x80 cm) opgebouwd is en hoe de validering heeft plaatsgevonden met de rat als proefdier. De registratie van de rat in het open veld is gebaseerd op het wel of niet onderbroken zijn van infrarood lichtstralen (16 per zijde). Beschreven is hoe de berekening plaatsvindt van de afgelegde afstand, de ambulantietijd, het snelheidsprofiel (profielgemiddelde en proefielvariantie) en het aantal starts. Enkele standaardfarmaca ; amfetamine, clonidine en apomorfine, werden toegepast om de ratten tot een bepaalde mate dan wel vorm van activiteit aan te zetten. Geconcludeerd kan worden dat door middel van de beschreven experimenten het open veld en de bijbehorende verwerking van de verkregen gegevens voldoende zijn gevalideerd om ingezet te worden in tal van farmacologische en toxicologische experimenten. De analyse van de effecten van farmaca op de veranderiangen in de tijd kan als een belangrijk nieuw element gezien worden in de analyse van het gedrag.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-03-31 )