|   print

[  ]
 
Wildt DJ de , Jong Y de , Nagel J , Kuil A van de , Blokhuijzen NJP

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een onderzoek bij de rat zijn de effecten van verschillende LPF bevattende produkten op de bloeddruk en cardiovasculaire autonome receptorfuncties onderzocht. Met behulp van een farmacologische methode kon worden aangetoond dat de uit Bordetella pertussis geisoleerde en gezuiverde LPF in de Sepharose voorfracties 23+25/1 en 2/3 en 4/4 en het uiteindelijke produkt LPF 82/1 een dosisafhankelijke bloeddrukverlaging, vasculaire beta2-adrenerge hyporespons en een cardiale cholinerge blokkade gaf. Uit vergelijking van de verschillende dosis-effect relaties voor deze produkten kon worden afgeleid dat de detectielimiet voor LPF bepaald via deze methode tenminste 6-12 ng absoluut bedraagt. Het eindprodukt LPF 82/1 bleek in farmacologische activiteit circa een factor 5-10 keer minder actief te zijn dan de LPF bevattende voorfracties. Tenslotte kon worden aangetoond dat i.v. toediening een meer consistente en gevoeliger bepaling van LPF oplevert dan i.p. toepassing van LPF bevattende produkten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )