|   print

Optimalisation of the process for manually operated jacket steam sterilisers
[ Optimalisatie van het proces voor handmatig bediende stoomsterilisatoren met een mantel ]
 
Muis B, de Bruijn ACP, van Drongelen AW, Huys JFFM

67 p in English   2001

RIVM Rapport 318902011
download pdf (3152Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The aim of the research was to find an optimal process for a manually operated jacketed steam steriliser, which is mainly used in developing countries. The experiments were focussed on the steam penetration into a textile test pack and the drying procedure. The performance of the various test cycles was evaluated against the requirements in the European standards for large steam sterilisers and the validation of steam sterilisers, by measuring the temperature and pressure in the steriliser and textile test packs.The standard sterilisation process as recommended by the manufacturer of the steam steriliser did not fulfil the requirements by far and could not be considered as a proper sterilisation process. The optimum process for sterilisation of a worst case load (textile in top and bottom perforated sterilisation drums) was found to be: 20 minutes steam flushing at atmospheric pressure, three times a slow pressure build-up to 300 kPa followed by a drop to 100 kPa and finally a slow pressure build-up to the sterilisation pressure. This process has however not been proven suitable for the sterilisation of hollow medical devices. The optimum drying result was obtained by the use of an external condensation vessel. The condensation vessel also contributed to cost effective operation by it's simple design and low water consumption.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel van dit onderzoek was om een optimaal proces te ontwerpen voor een handmatig bediende stoomsterilisator, voorzien van een stoommantel. Dit type sterilisator wordt veel in ontwikkelingslanden toegepast. Het onderzoek richtte zich vooral op de stoompenetratie in een textielpakket en de droging. De prestaties van de testcycli werden geevalueerd door het meten van de temperatuur en druk in de sterilisator en het textielpakket en beoordeeld tegen de eisen uit de Europese normen voor grote stroomsterilisatoren en de validatie van stoomsterilisatoren.. Het standaardproces zoals dat door de fabrikant wordt aanbevolen voldeed niet aan de eisen en kon niet als sterilisatie worden beschouwd. Het optimale proces voor sterilisatie van een 'worst case' lading (textiel in sterilisatiecontainers voorzien van deksel en bodem perforaties) bleek te zijn: 20 minuten doorstomen bij atmosferische druk, driemaal een langzame drukopbouw tot 300 kPa gevolgd door een drukval tot 100 kPa en tenslotte een langzame drukopbouw tot de sterilisatiedruk. Het is overigens niet bewezen, dat dit proces geschikt is voor de sterilisatie van holle medische hulpmiddelen, zoals injectienaalden. Het optimale droogresultaat werd behaald door het gebruik van een extern, zelf ontworpen condensatievat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-05-31 )