|   print

Occupational Exposure Limits and classification of 25 carcinogens
[ Grenswaarden en classificatie van 25 kankerverwekkende stoffen ]
 
van Kesteren PCE, Palmen NGM, Dekkers S

47 p in English   2012

RIVM letter report 320002001
download pdf (595Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
Occupational Exposure Limits (OELs) help to control exposure to dangerous substances in the workplace by setting the maximum amount of (air) concentration of a substance that can safely be allowed. These OELs can be laid down at a European level, national level or by industry. The regulations and interpretations of data for determining an OEL may vary between agencies, allowing the existence of multiple values for one substance within Europe. Besides the determination of OELs, substances are classified in a hazard class (classification). Also for classification different systems and different criteria exist within Europe.

This letter report summarizes the OELs and carcinogenicity classification of 25 carcinogens. The data are obtained from the evaluations of the European Commission, the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL), the International Agency for Research on Cancer (IARC), REACH1 registrants, the Netherlands, Germany and France. In addition, the Institute of Medicine (IOM) has estimated the impact of introducing an OEL on public health, health costs, the economy, society and the environment in Europe. The conclusions of the IOM are included in the overview.

For each substance an overview of the current available data on OELs and carcinogenicity classes is given which allows a direct comparison between values or classifications.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan stoffen helpen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen door de maximale concentratie van een stof (in de lucht) vast te stellen die nog veilig wordt geacht. Deze grenswaarden kunnen worden vastgelegd op Europees niveau, op nationaal niveau of door bedrijven. De regelgeving en interpretaties van gegevens voor het bepalen van een grenswaarde kunnen verschillen tussen instanties, waardoor er voor één stof meerdere grenswaarden kunnen bestaan binnen Europa. Naast het bepalen van grenswaarden kunnen stoffen worden ingedeeld in categorieën op basis van hun mogelijk kankerverwekkende eigenschappen (classificatie met betrekking tot carcinogeniteit). Ook voor deze classificatie bestaan er binnen Europa verschillende systemen en verschillende criteria om een stof in te delen.

Dit briefrapport bevat een overzicht van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en de classificatie met betrekking tot de carcinogeniteit van 25 kankerverwekkende stoffen. De gegevens zijn overgenomen van de beoordelingen van de Europese Commissie, het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (SCOEL), het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), REACH2 registranten, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast is door het =Institute of Medicine' (IOM) een schatting gemaakt van de impact die de invoering van een grenswaarde heeft op de publieke gezondheid, de gezondheidskosten, de economie, de samenleving en het milieu in Europa. De conclusies van het IOM zijn meegenomen in het overzicht.

De overzichten met grenswaarden en classificaties geven voor elke stof de huidige beschikbare gegevens weer en maken het mogelijk om een directe vergelijking te maken tussen grenswaarden of classificaties.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-04-23 )